ABC PRO
801 044 102

Wersja 2.2.0.0 Service Pack 39


 

Pobierz w formacie PDF  Pobierz w formacie PDF

Rozwiązano problem związany z dodawaniem kilku załączników binarnych jednocześnie

Korzystając z opcji „Dodaj pliki jako binarne”:

wyświetlany był błąd:

W aktualizacji błąd ten został usunięty.

Dodano nową wizualizację jednostki redakcyjnej „Podwójne tiret”

W opcjach formatowania aktu prawnego, zarówno z poziomu formatowania globalnego jak i lokalnego:

dodano nową graficzną wizualizację jednostki redakcyjnej „Podwójne tiret”

Teraz użytkownik ma możliwość określenie w jaki sposób podwójne tiret będzie prezentowane w dokumencie.

Usunięto opcje formatowania dla załącznika binarnego

Ze względu na problemy techniczne, automatycznie generowany nagłówek załącznika binarnego, będzie pozycjonowany z domyślnymi wartościami tj. nie będzie można określić jego dokładnego położenia. W opcjach formatowania pozostanie jedynie możliwość regulacji standardowego załącznika:

Dodano możliwość ręcznego definiowania nagłówka załącznika Wyspa – Arkusz

Po wstawieniu do aktu prawnego załącznika typu Wyspa – Arkusz, dotychczas jego nagłówek był generowany automatycznie:

Z poziomu edycji metadanych załącznika:

Dodano zakładkę „Nazwa załącznika”, w której można wprowadzić własną nazwę załącznika typu Wyspa – Arkusz.

Usunięto problem związany z blokowaniem wybranych plików ZIPX

W niektórych przypadkach, podczas blokowania aktu prawnego wyświetlany był komunikat:

W aktualizacji błąd ten został usunięty.

Usunięto problemy związane z zawieszaniem się aplikacji

Najczęściej problem dotyczył sprawozdań, w sytuacji gdy generowany był podgląd PDF, aplikacja Legislator zawieszała się (brak odpowiedzi). Problem dotyczył różnego rodzaju znaków, bądź też skopiowanego formatowania nie obsługiwanego przez program Legislator. W aktualizacji błąd ten został usunięty.

Poprawiono kopiowanie tabel ze scalonymi komórkami z arkusza MS Excel

Po skopiowaniu tabeli z arkusza MS Excel, która posiadał scalone komórki, Legislator nie prawidłowo wyświetlał wizualizację tabeli w podglądzie PDF. W aktualizacji błąd ten został usunięty.

Dodano właściwość, za pomocą której, podgląd aktu prawnego w formacie PDF będzie otwierany zawsze na pierwszej stronie.

Do aktów prawnych, dodawać można załączniki binarne w formacie PDF. Istnieje możliwość zdefiniowania numeru strony, na której dokument PDF ma być domyślnie otwierany. W takim przypadku, utworzony w aplikacji Legislator plik wynikowy PDF, otwierał się na zdefiniowanej stronie, zamiast na pierwszej. W tej aktualizacji, błąd ten został usunięty.

« Poprzednia aktualizacja | Kolejna aktualizacja »