Elektroniczny Bank Informacji Publicznej

Autor: Krzysztof Radzimski

Elektroniczny Bank Informacji Publicznej

System e-BIP.pl jest rozwiązaniem informatycznym pozwalającym na gromadzenie i udostępnianie informacji publicznej, jak również wspomaganie procesu zarządzania sprawami publicznymi.

Pomimo olbrzymich możliwości gromadzenia i przetwarzania informacji posiada prosty interfejs umożliwiający sprawne poruszanie się po systemie. Do redagowania E-BIP potrzeba minimalnych zdolności informatycznych.

e-bip.pl Skontaktuj się z nami