ABC PRO
801 044 102

Dodatek Besti@ - „Finanse Publiczne” do programu Legislator/Legislator Magic


Dodatek „Finanse Publiczne”
do programu Legislator/Legislator Magic

Opis

Dodatek, który mamy przyjemność Państwu przedstawić, to nowa edycja połączonych dodatków do programu EAP XML Legislator, które znane są już szerokiemu gronu JST, rozszerzony o nowe funkcjonalności m.in. związane z uchwałami i zarządzeniami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Rozwiązanie przygotowane przez firmę Centrum Wspierania Administracji we współpracy z ABC PRO Sp. z o.o., w pełni integruje się z najnowszą wersją aplikacji EAP XML Legislator i Legislator Magic.

Dzięki dodatkowi „Finanse Publiczne” do aplikacji Legislator/Legislator Magic będziecie Państwo mogli wykorzystać dane i dokumenty wprowadzone do systemu BeSTi@, aby sprawnie i szybko przygotować do publikacji w Dzienniku Urzędowym i/lub BIP:

 • uchwałę budżetową;
 • tabele do sprawozdania z wykonania budżetu;
 • uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i/lub uchwałę/zarządzenie w sprawie jej zmiany.

Zgodnie z wymogami art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (…) - każda jednostka samorządu terytorialnego stoi przed koniecznością przygotowania i publikacji w elektronicznym Dzienniku Urzędowym prowadzonym przez Wojewodów:

 • uchwały budżetowej,
 • sprawozdania z wykonania budżetu

Korzystając z naszego dodatku macie Państwo pewność, że dane wprowadzone do BeSTii - w tym także do dokumentów elektronicznych, takich jak WPF czy sprawozdania RB – zostaną zaprezentowane w dokumentach kierowanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym:

 • w czytelnych tabelach (czytelniejszych niż wydruki z systemu BeSTi@), które zmieszczą się na stronie A4 lub A3;
 • z poprawnymi kwotami - dodatek korzysta z plików XML z BeSTii wykonując wszystkie niezbędne obliczenia np. podsumowania, % wykonania, % struktury, itp.

W EAP XML Legislator nie musimy się również martwić o poprawność wpisanych do części normatywnej aktu podstaw prawnych – zostanie ona sprawdzona i ewentualnie poprawiona (funkcja dostępna w wersji z SIP Legalis JST).

Jednym słowem nasz dodatek znacząco zaoszczędzi czas Państwa pracowników!!!

Formularz zamówienia

Kreatory dostępne w ramach dodatku

Każdy z poniższych kreatorów zawiera zestaw opcji, dzięki którym niżej wymienione tabele/załączniki można zaprezentować na kilka różnych sposobów. Dostępne w kreatorach opcje pozwalają zaprezentować tabele w układzie zgodnym z opcjami wydruków w systemie BeSTi@, ale także dają możliwość wyboru układu czytelniejszego i bardziej estetycznego, wykraczającego poza standardową funkcjonalność EAP XML Legislator w zakresie importu tabel z arkuszy kalkulacyjnych. Każdy z poniższych kreatorów przeznaczony jest do realizacji określonego zadania:

 1. Kreator WPF - utworzenie kompletnego aktu prawnego zawierającego WPF wraz z kompletem załączników;
 2. Kreator Uchwała budżetowa - utworzenie uchwały budżetowej z treścią i praktycznie kompletem załączników;
 3. Kreator Sprawozdania - utworzenie na podstawie sprawozdań Rb tabel prezentujących wykonanie budżetu JST.

1. Kreator WPF BeSTi@

Tabele, które można zaimportować tym kreatorem do EAP XML Legislator:

 • Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
  • układ wg wzoru z rozporządzenia
  • układ wg wydruku z BeSTii
 • Załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia

Dodatkowo przy generowaniu aktu prawnego kreator pobiera treść uchwały/zarządzenia oraz treść objaśnień.

2. Kreator Uchwała budżetowa BeSTi@

Tabele budżetowe, które można zaimportować tym kreatorem do EAP XML Legislator:

 • Dochody budżetu;
 • Wydatki budżetu;
 • Przychody i rozchody budżetu;
 • Dochody i wydatki na zadania zlecone;
 • Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
 • Załącznik inwestycyjny.

Dodatkowo przy generowaniu aktu prawnego kreator pobiera treść uchwały, a zestawienia tabelaryczne tworzone dzięki funkcjom dodatku można umieścić dokładnie tam, gdzie tego Państwo będziecie potrzebować - w załączniku albo w treści uchwały w wybranym paragrafie.

3. Kreator Sprawozdania BeSTi@

Tabele, które można zaimportować tym kreatorem do EAP XML Legislator:

 • Dochody budżetu;
 • Wydatki budżetu;
 • Stan budżetu;
 • Przychody i rozchody budżetu;
 • Dochody i wydatki na zadania zlecone;
 • Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
 • Załącznik inwestycyjny;
 • Dotacje.

W tym kreatorze również można zadecydować, gdzie umieścić poszczególne tabele tak by były zaprezentowane dokładnie tam gdzie tego Państwo będziecie potrzebować - w załączniku albo w treści sprawozdania z wykonania budżetu w wybranym paragrafie.

Formularz zamówienia

Cena

Niezależnie od naszych planów związanych z oferowanym dodatkiem, równie ważne będą dla nas Państwa potrzeby i sugestie co do jego rozwoju.

Cena: 300 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

Cena obejmuje:

 1. licencję uprawniającą do uruchamiania dodatku przez jeden rok od daty wystawienia klucza rejestracyjnego w ramach posiadanych licencji Legislator/Legislator Magic,
 2. opiekę autorską,
 3. pomocą techniczną.

Formularz zamówienia

Więcej informacji można uzyskać pod numerem infolini 801 044 102 (dla tel. kom. +48 22 379 09 00) lub w firmie szkoleniowej dzwoniąc pod nr 61 661 32 42 lub pisząc na adres dodatek.bestia@cwa.pl.