ABC PRO
801 044 102

Dodatek: Wysyłanie emailDodatek "Wysyłanie email" to rozszerzenie programu Legislator, utworzone przez firmę ITORG, pozwalające na wysyłanie pocztą elektroniczną, plików ZIPX lub plików PDF do wybranych nadawców. Wysyłanie wiadomości, może odbywać się za pomocą serwera pocztowego firmy ABC PRO Sp. z o.o. lub za pomocą innego serwera pocztowego, zdefiniowanego w ustawieniach dodatku.

Ustawienia dodatku

W tym celu, za pomocą opcji programu, w zakładce "dodatki" należy wybrać dodatek "Wysyłanie e-mail".

W ustawieniach dodatku, należy wybrać serwer pocztowy ABC PRO lub wpisać parametry serwera SMTP.

Po ustawieniu serwera SMTP, w zakładce "Książka adresowa" można wprowadzić adresy osób, którym regularnie wysyłamy akty prawne.

Za pomocą przycisku "dodaj" można dodać adres do książki.

Wysyłanie wiadomości

Z poziomu dokumentu, na zakładce dodatki, dostępne są przyciski, pozwalające na wysłanie aktu w formacie PDF,

lub w formacie ZIPX.

Po wybraniu jedej z opcji, dokument zostanie zapisany, w przypadku wysyłania pliku PDF, taki plik zostanie przygotowoany, a następnie zostanie wyświetlone okno pozwalające na wybranie nadawców, wpisanie tematu, treści i wysłanie wiadomości.