ABC PRO
801 044 102

Edytor Aktów Prawnych XML


Uwaga

Edytor Aktów Prawnych XML

Edytor Aktów Prawnych XML jest to aplikacja, która służy do tworzenia aktów prawnych w postaci tekstów strukturalnych w formacie XML i ich elektronicznego podpisywania zgodnie z wymogami określonymi przez MSWiA (Dz.U. 2008 Nr 75 poz. 451).

Poznaj najnowsze, bardziej zaawansowane oprogramowanie Legislator StandardLegislator Premium.

Opis

Podstawa prawna

Od 1 stycznia 2009 r. akty prawne przekazywane celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym oraz w innych zbiorach, sporządzane są w postaci strukturalnych tekstów XML zgodnie z art.15 ust.3a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz.95) i z przepisami wykonawczymi zawartymi w rozporządzeniu MSWiA z 25 kwietnia 2008 r z późn. zmianami w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nosników danych. (Dz.U. 2008 nr 75 poz. 451). Edytor Aktów Prawnych XML spełnia wszystkie ustawowe wymogi.

Czym jest Edytor Aktów Prawnych XML?

Edytor Aktów Prawnych XML to aplikacja, która służy do tworzenia aktów prawnych w postaci tekstów strukturalnych w formacie XML i ich elektronicznego podpisywania zgodnie z powyższymi wymaganiami.

Oferowany przez naszą firmę Edytor Aktów Prawnych XML jest dostępny dla wszystkich samorządów i innych podmiotów tworzących akty prawne zarówno w wersji bezpłatnej (EAP Lite), jak i stale rozwijanych wersjach płatnych - EAP Standard oraz EAP Network. W chwili obecnej z Edytora XML korzysta już 3.500 tysiąca urzędów i innych podmiotów, z czego ponad połowa z wersji płatnej.

O pozycji rynkowej naszego Edytora XML, może najlepiej świadczyć fakt, że to właśnie przy użyciu tego narzędzia sporządzanych jest ponad 96% wszystkich aktów jakie w ogóle są tworzone w XML i przekazywane do ogłoszenia w wojewódzkich dziennikach urzędowych.

Jak z powyższego wynika jest to aplikacja używana powszechnie, praktycznie rzecz biorąc przez wszystkie urzędy gmin, powiatów, etc. Podobnie jest również na szczeblu centralnym. Do grona użytkowników naszego Edytora XML należą również urzędy szczebla centralnego, w tym m.in.:

  1. Kancelaria Prezydenta RP,
  2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  3. Narodowy Bank Polski,
  4. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  5. Ministerstwo Zdrowia,
  6. Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
  7. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Edytor Aktów Prawnych XML udostepniany jest także nieodpłatnie w wesji Lite. Posiada ona pewne organiczenia w porównaniu do wersji płatnej (import, eksport, zaawanowana obsługa schowka, import dokumentów budżetowych, zaawanowany edytor automatycznego formatowania dokumentów itp.). Najnowszą wersję tego edytora można pobrać po zalogowaniu się do Urzędowej Poczty Elektronicznej.