ABC PRO
801 044 102

Klient Urzędowej Poczty Elektronicznej


Klient Urzędowej Poczty Elektronicznej

Klient Urzędowej Poczty Elektronicznej pozwala na bezpłatne tworzenie i wysyłanie do Redakcji Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego wniosku o ogłoszenie aktu normatywnego lub innego aktu prawnego. Zawiera moduł pozwalający na złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego obejmującego wniosek i załączone akty prawne.

O UPE Pobierz

Opis

Klient Urzędowej Poczty Elektronicznej jest aplikacją desktopową pozwalającą na bezpłatne tworzenie i wysyłanie do Redakcji Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego wniosku o ogłoszenie aktu normatywnego lub innego aktu prawnego. Zawiera moduł pozwalający na złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego obejmującego wniosek i załączone akty prawne. Aktualna wersja dostępna jest nieodpłatnie na licencji Freeware.

Załączone akty muszą być uprzednio podpisane za pomocą Edytora Aktów Prawnych XML, Przeglądarki Aktów Prawnych XML lub Legislatora. MSW udostępnia na swoich stronach BIP program do składania pojedynczego podpisu elektronicznego pod adresem bip.msw.gov.pl/portal/bip/185/18658/Edytor_Aktow_Prawnych_EDAP__wersja_z_dnia_31_marca_2010_r.html.

Klient Urzędowej Poczty Elektronicznej jest wbudowany we wszystkie edytory ABC PRO. Beneficjentem tego rozwiązania są podmioty korzystające z innych edytorów aktów prawnych XML.