ABC PRO
801 044 102

SIP Legalis JST


System Informacji Prawnej Legalis JST

SIP Legalis JST to specjalistyczne rozszerzenie dla Legislator Standard i Legislator Premium zapewniający dostęp do kompletnej ujednoliconej bazy aktów prawnych od 1918 r., a także ogromnej bazy orzecznictwa, w tym niepublikowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego, komentarzy z zakresu prawa samorządowego, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa Unii Europejskiej, prawa cywilnego, prawa nieruchomości, postępowania cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa rodzinnego, prawa upadłościowego, prawa gospodarczego oraz opracowanie systemowe prawa administracyjnego (System Prawa Administracyjnego) oraz największego zbioru wzorów pism i formularzy.

Jak to działa Skontaktuj się z nami Zapytanie ofertowe

Opis

Opis

SIP Legalis JST, czerpie swoją siłę z systemu informacji prawnej Legalis, stworzonego i stale rozwijanego przez zespół specjalistów Wydawnictwa C.H. Beck. Wydawnictwo C.H. Beck dokłada starań, żeby sprostać rosnącym oczekiwaniom Klientów i dostarczać im wiarygodne i szybkie narzędzie pracy.

SIP Legalis JST oferuje Państwu nieograniczony dostęp do wielu unikatowych treści przez 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. Wszystkie, najbardziej cenione na rynku, komentarze oraz monografie i czasopisma Wydawnictwa C.H. Beck zgromadzone są w 19 modułach komentarzowych. Systemy Prawa, wspierają prawników i urzedników w najtrudniejszych sprawach, wymagających systemowego spojrzenia na całą gałąź stanowienia prawa.

W Bazie Legalis znajdą Państwo komplet ujednoliconych aktów prawnych od 1918 r., a także ogromną bazę orzecznictwa, w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz największy zbiór wzorów pism i formularzy. Dane zawarte w Bazie aktualizowane są w cyklach tygodniowych i miesięcznych.

Oprócz bogatych treści oferujemy Państwu szybkość, pewność i komfort pracy. Czytelny układ treści, w podziale na Bazę oraz moduły komentarzowe i specjalistyczne, sprawia, że poruszanie się po programie jest intuicyjne i proste. Zaawansowana technologicznie, inteligentna wyszukiwarka umożliwia szybki przegląd dokumentów dla zadanego kryterium.

Zakres integracji z programem Legislator

Edytor Aktów Prawnych XML Legislator, zarówno w wersji Standard jak i Premium, jest zintegrowany z Systemem Informacji Prawnej LEGALIS C.H.BECK. Dzięki temu, już na etapie tworzenia aktu prawnego użytkownik ma bezpośredni, kontekstowy dostęp do pełnej treści aktów normatywnych stanowiących podstawę prawną, jak również orzeczeń i komentarzy. Integracja Edytora XML z SIP Legalis stanowi pierwszy, ale jakże ważny krok do realizacji idei dostarczania użytkownikowi wiedzy „na biurko” – kontekstowo, w zależności od aktualnie wykonywanego działania.

Już w tym momencie realizowane są m.in. takie funkcjonalności jak:

  • automatyczne rozpoznawanie przepisów stanowiących podstawę prawną wraz z tworzeniem powiązań do tych przepisów w SIP Legalis;
  • automatyczne uzupełnianie pełnych tytułów przywoływanych aktów normatywnych oraz wszystkich adresów publikacyjnych, wraz z tworzeniem stosownych przypisów, etc;
  • bezpośredni dostęp do treści aktu normatywnego lub konkretnego przepisu oraz orzecznictwa, komentarzy w SIP Legalis – bezpośrednio z poziomu Edytora XML.

Korzyści wynikające z integracji dla urzędów JST

  • Rozszerzenie i poprawa funkcjonalności posiadanego Edytora XML Legislator - automatyczne rozpoznawanie przepisów stanowiących podstawę prawną tworzonego aktu prawnego, wprowadzanie do treści aktu pełnego tytułu rozpoznanej ustawy/rozporządzenia (wraz ze wszystkimi adresami publikacyjnymi) oraz zapewnienie bezpośredniego dostępu do treści rozpoznanych aktów;
  • Zapewnienie bezpośredniego dostępu do treści aktów normatywnych (publikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim i innych dziennikach urzędowych) oraz orzeczeń, komentarzy – zapewnia dostęp do pełnej informacji prawnej bezpośrednio z poziomu Edytora XML, kontekstowo w trakcie pisania aktu.

Dostęp do SIP Legalis może być realizowany w różnym zakresie – zarówno w wersji bezpłatnej (tylko treść aktów normatywnych, ale z tekstami ujednoliconymi, we wszystkich wersjach czasowych), jak i w płatnych wersjach komercyjnych – dostęp do orzecznictwa i modułów komentarzowych.

Możliwości praktycznego wykorzystania w skali całego urzędu

W celu zapewnienia WSZYSTKIM pracownikom Urzędu dostępu do pełnej treści aktów normatywnych ogłoszonych w Dz.U. oraz M.P. (wraz z ich wersjami czasowymi na każdą kolejną zmianę), wystarczy, że zainstalujemy Edytor XML Legislator na wszystkich stanowiskach (nawet na tych, na których nie tworzy się aktów prawnych) – umożliwia to WERSJA SIECIOWA EAP XML Legislator (zakup minimum 3 licencji). Dzięki temu, każdy pracownik będzie mógł korzystać z BEZPŁATNEGO dostępu do SIP Legalis – w wersji FREE. Jest to niewątpliwie najtańszy i zarazem najefektywniejszy sposób zapewnienia dostępu do aktów prawnych w skali całego urzędu (niezależnie od jego wielkości).

Jeżeli potrzebujemy szerszego zakresu informacji prawnej (a więc np. dostępu do orzeczeń, komentarzy, etc.), należy zdecydować się na jedną z wersji komercyjnych SIP Legalis. Już nawet zakupienie wersji BASIC (cena rewelacyjnie atrakcyjna) może zaspokoić potrzeby pracowników, ponieważ daje dostęp także do pełnego orzecznictwa oraz komentarzy z zakresu prawa samorządowego. W przypadku większych wymagań – zawsze można przejść na „wyższą wersję”.

Jak to działa ?

Wersje

Wersje dodatku

SIP Legalis JST, dostepny jest w nastepujących wersjach:

  1. Free - Zapewnia dostęp do bazy wybranych aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. Wersja udęstepniana jest nieodpłatnie dla użytkowników Legislator Standard i Legislator Premium. Aby posiadać dostęp do pełnej bazy aktów prawnych (a także orzecznictwa) zachęcamy do zakupu wersji Basic lub wyższej.
  2. Basic - Pełna bazy aktów prawnych i orzecznictwa, w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz komentarzy z zakresu prawa samorządowego.
  3. Standard - Pełna bazy aktów prawnych i orzecznictwa, w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego, komentarze z zakresu prawa samorządowego, administracyjnego, zamówień publicznych. Unii Europejskiej, cywilnego, nieruchomości oraz Komentarze Online z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.
  4. Premium - Pełna bazy aktów prawnych i orzecznictwa, w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego, komentarze z zakresu prawa samorządowego, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa Unii Europejskiej, prawa cywilnego, prawa nieruchomości, postępowania cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa rodzinnego, prawa upadłościowego, prawa gospodarczego oraz opracowanie systemowe prawa administracyjnego (System Prawa Administracyjnego) oraz Komentarze Online z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu spółek handlowych, prawa budowlanego, podatku dochodowego od osób prawnych.