ABC PRO
801 044 102

Formularz zgłoszeniowy

W celu zarezerowania udziału w szkoleniu w zakresie obsługi EAP XML Legislator, prosimy o wypełnienie i przesłanie tego formularza.


Rezerwacja udziału w szkoleniu

Warunki Uczestnictwa:

  1. Niniejszy formularz zgłoszeniowy jest umową zawartą pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym i stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
  2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza w formie elektronicznej.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, bądź miejsca z przyczyn niezależnych od niego, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.
  4. Potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przesłane na co najmniej 2 dni przed szkoleniem na podany nr fax.
  5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi każdorazowo nastąpić w formie pisemnej.
  6. Zgłoszone osoby mogą wycofać się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów w terminie do 2 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w terminie krótszym niż 2 dni przed szkoleniem wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 60%. Nieobecność na szkoleniu zgłoszonych osób skutkuje obciążeniem kosztami w wysokości 100%.
  7. Zamawiający upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i zobowiązuje się do przekazania płatności za szkolenie w formie przelewu na konto Organizatora w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) przez ABC PRO Sp. z o.o., z siedzibą w przy ul. Owsianej 12 w Warszawie, w celu udzielenia odpowiedzi oraz w celach archiwalnych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.