ABC PRO
801 044 102

Szablon RCL dla programu LegislatorDodatek "Szablon RCL dla programu Legislator" to rozszerzenie programu Legislator, utworzone przez firmę ABC PRO, pozwalające na tworzenie w sposób automatyczny pliku MS Word zgodnego z szablonem Rządowego Centrum Legislacji. Plik aktu, zgodny z szablonem (w formacie .docx), jest tworzony automatycznie w momencie blokowania lub podpisywania dokumentu w Edytorze, i zapisywany do archiwum ZIPX. Dodatkowo z poziomu zakładki "Dodatki", istnieje możliwość eksportu do szablonu aktu prawnego na każdym etapie jego tworzenia.

UWAGA.

Instalacja i uruchomienie dodatku

Ręczna instalacja

Jeżeli razem z instrukcją otrzymali Państwo plik EAP.Editor.Rcl.DocBuilder.dll, należy umieścić go w katalogu Plugins, który znajduje się w głównym folderze aplikacji Legislator.

Dla wersji stanowiskowej, domyślnie aplikacja instaluje się w lokalizacji:

  • w Windows XP jest to C:\Document And Settings\[nazwa użytkownika]\Ustawienia lokalne\ Dane aplikacji \LegislatorAplication
  • w Windows Vista i 7,8,8.1 jest to C:\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Local\LegislatorAplication

W przypadku korzystania z wersji sieciowej, plik należy umieścić w katalogu Plugins w katalogu aplikacji na serwerze.

Po umieszczeniu plików w wyżej wskazanej lokalizacji, można uruchomić aplikację Legislator.

Automatyczna instalacja

Po uruchomieniu aplikacji Legislator, proszę przejść do zakładki Plik a następnie wybrać Opcje. Następnie należy przejść do zakładki Dodatki:

Aby zainstalować dodatek, należy wybrać Aktualizuj dodatki. Wyświetlone zostanie okno z zapytaniem, które dodatki mają zostać zainstalowane. Po zaznaczeniu Szablon RCL dla programu Legislator wybieramy Zainstaluj:

Po zakończeniu instalacji Legislator zostanie uruchomiony ponownie. W zakładce dodatki pojawi się wpis informujący o zainstalowanym dodatku:

Uruchomienie dodatku

Aby uruchomić działanie dodatku, należy przejść do zakładki Plik, z menu wybrać Opcje a następnie Dodatki. Wyświetlone zostanie okno z listą wszystkich zainstalowanych dodatków. Po zaznaczeniu na liście Szablonu RCL dla programu Legislator należy wybrać Ustawienia dodatku:

W oknie ustawień należy zaznaczyć Włącz funkcje dodatku, a następnie wybrać Zastosuj:

Przy włączonej powyższej opcji szablon DOCX będzie automatycznie dodawany do archiwum ZIPX w momencie podpisywania / blokowania aktu w Legislatorze. Plik aktu zgodnego z szablonem ma nazwę Akt_RCL.docx i jest automatycznie nadpisywany przy każdorazowym podpisaniu / zablokowaniu dokumentu.

Korzystanie z dodatku RCL

Użytkownik ma możliwość wygenerowania szablonu w każdym momencie tworzenia dokumentu, z poziomu zakładki Dodatki: