ABC PRO
801 044 102

Szkolenia autorskie ABC PRO


SZKOLENIA AUTORSKIE

„Szkolenia autorskie” to nowa, bardzo atrakcyjna i efektywna forma spotkań szkoleniowych użytkowników systemów ABC PRO z ich autorami – odpowiedzialnymi zarówno za stronę merytoryczną jak i programistyczną. Udział w „Szkoleniach autorskich” to najlepszy sposób na stałe rozszerzanie swojej wiedzy i umiejętności korzystania z Edytora XML oraz BAW, jak również możliwości wykorzystywania ww. narzędzi w bieżącej pracy swojego Urzędu.

Planowane terminy szkoleń: 26.06.2014 , 03.07.2014, 10.07.2014

Zapisz się na szkolenie

Dla kogo?

Szkolenia te są przeznaczone przede wszystkim dla zaawansowanych użytkowników, ale też informatyków oraz innych osób, które odpowiadają za „elektronizacje prawa” w Urzędzie i chciałyby rozszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, poprzez możliwość zasięgnięcia informacji „u źródła”. Ze względu na swój wyjątkowy charakter oraz program, mogą i nawet powinny w nich uczestniczyć także „osoby decyzyjne” – dzięki informacjom oraz odpowiedziom na pytania bezpośrednio od autorów, znacznie łatwiej jest następnie podejmować decyzje dotyczące dalszych działań w zakresie „elektronizacji prawa” w Urzędzie.

Gdzie i kiedy?

Miejscem szkolenia jest siedziba ABC PRO – Warszawa, ul. Owsiana 12 (zobacz: mapka dojazdowa) Zajęcia prowadzone są przy użyciu projektora, równocześnie każdy uczestnik otrzymuje do dyspozycji laptop z zainstalowanym Edytorem XML oraz BAW w celu możliwości samodzielnego wykonania danego ćwiczenia / innego zadania (w razie takiej potrzeby).

Czas szkolenia – od g. 10.oo do g. 14.oo (plus konsultacje indywidualne do g.15.oo)

Liczba miejsc ograniczona (do 15 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena szkolenia za 1 osobę – 492 zł (w tym 23% VAT).

Pełny program

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 14:00

Część 1: Zagadnienia kluczowe i informacje o zmianach (1,0 - 1,5 godz.)

Program tej części jest przygotowywany przez ABC PRO. Skupia się na kluczowych aspektach korzystania z aplikacji, oraz sposobach rozwiązywania występujących problemów. Równocześnie przekazywane są informacje o ostatnio wprowadzonych zmianach w oprogramowaniu oraz nowych funkcjonalnościach – ich przeznaczeniu i możliwościach praktycznego wykorzystania.

Przerwa kawowa

Część 2: Problemy zgłoszone przez uczestników – omówienie na konkretnych przykładach (1,0 - 1,5 godz.)

W tej części omawiane są problemy / tematy wcześniej zgłoszone przez uczestników, (co najmniej na 2 dni przed szkoleniem – do ABC PRO należy przekazać opis problemu wraz z przykładami, np. trudnego aktu, itp.). Zasadniczym celem tej części jest, zatem możliwość bezpośredniego omówienia i wyjaśnienia kwestii szczególnie złożonych lub kontrowersyjnych na zasadzie bezpośredniej wymiany poglądów i doświadczeń – z udziałem autorów aplikacji.

Przerwa kawowa

Część 3: Pytania uczestników i dyskusja (1,0 godz.)

Ta część będzie prowadzona w firmie „panelu dyskusyjnego” – z udziałem zarówno analityków jak i programistów odpowiedzialnych za daną aplikację. Będzie to doskonała okazja do poruszenia zagadnień istotnych z punktu widzenia uczestników. Tym bardziej, że będą oni mieli możliwość zadawania pytań i składania propozycji tematów do dyskusji.

Część 4: Konsultacje indywidualne (1,0 godz.)

Po zakończeniu dyskusji, jeszcze przez godzinę będziemy do Państwa dyspozycji. Konsultacje indywidualne mają na celu możliwość omówienia/wyjaśnienia zagadnień wynikających ze specyfiki danego Urzędu i udzielenia w tym zakresie stosownego wsparcia, tak w aspektach merytorycznych jak i praktycznych.

Rejestracja

Uczestnictwo można zgłaszać elektronicznie lub
- pocztą elektroniczną na adres bok@abcpro.pl
- faksem na numer: (022) 379 09 09

Po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktujemy się i potwierdzimy udział w szkoleniu.