ABC PRO
801 044 102

Wsparcie


Wsparcie naszych użytkowników

ABC PRO, udziela wsparcia swoim użytkownikom w zakresie obsługi tworzonych przez nas systemów. Nasi użytkownicy (płatnych wersji naszych produktów) mogą korzystać z pomocy hot-line w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni powszednie dzwoniąc na infolinię: 801 044 102 (dla tel. kom. +48 22 379 09 00).

W przypadku zgłoszeń przesyłanych drogą elektroniczną prosimy o wysyłkę na następujące adresy:


 1. dla systemu e-Dziennik:
 2. dla pozostałych aplikacji:

 

Zanim zadzwonisz zapoznaj się z dokumentacją

Dokumentacja techniczna

Zapoznaj się dokładnie z dokumentacją techniczną programu z którego korzystasz. Dzięki temu poznasz i będziesz mógł lepiej wykorzystać wszystkie jego możliwości.


Dni otwarte ABC PRO

DNI OTWARTE ABC PRO – BEZPŁATNE KONSULTACJE

Zapisz się

Od dnia 14 listopada 2012 r., w każdą środę tygodnia, istnieje możliwość spotkania się w siedzibie ABC PRO (Warszawa, ul.Owsiana 12 – zobacz: mapka dojazdowa). Takie bezpośrednie spotkanie, to doskonała okazja do porozmawiania o specyficznych potrzebach i oczekiwaniach danego Urzędu, konsultacji, oraz praktycznych sposobach rozwiązywania określonych problemów. „Dni otwarte ABC PRO” uruchamiamy przede wszystkim z myślą o tych wszystkich urzędach, które autentycznie zamierzają podjąć skuteczne działania w zakresie szeroko rozumianej „elektronizacji prawa”.

Konsultacje i możliwość wsparcia dotyczą w szczególności następujących obszarów:

 1. usprawnienie procesu legislacyjnego w urzędzie, m.in. poprzez:
  • tworzenie aktów w XML już od fazy projektu aktu (a nie dopiero na końcu całego procesu),
  • możliwość integracji Edytora XML z posiadanym przez Urząd systemem „obiegu dokumentów” (można wówczas procedować akty w XML w swoim EOD),
  • możliwość automatycznego tworzenia tekstów ujednoliconych i porównawczych dla aktów zmieniających (znakomicie ułatwia to przygotowywanie materiałów na komisje rady, na sesję, do BIP),
  • możliwość automatycznego generowania obwieszczeń z tekstami jednolitymi (co jest obowiązkowe w odniesieniu do aktów prawa miejscowego)
 2. tworzenia i prowadzenia w formie elektronicznej „zbioru aktów prawa miejscowego” – np. rozwiązywanie problemów w zakresie:
  • identyfikacji aktów prawa miejscowego i utworzenia pełnego ich zbioru w postaci elektronicznej,
  • możliwości wykorzystania Bazy Aktów Własnych (udostępnianej bezpłatnie wraz z Edytorem XML Legislator),
  • powiązania BAW (Bazy Aktów Własnych) z BIP Urzędu, jak również możliwości przeniesienia BAW na serwer Urzędu.
 3. możliwości skorzystania ze specjalistycznych usług ABC PRO – jak np. :
  • stworzenia „pod klucz” elektronicznej bazy „aktów prawa miejscowego” (na podstawie aktów przekazanych przez Urząd),
  • XML-izacji aktów (z formatów rtf, doc, PDF..) – w szczególności dotyczy to „aktów prawa miejscowego”,
  • przygotowywania obwieszczeń z tekstami jednolitymi (obowiązkowe dla aktów prawa miejscowego – art.16 ust.3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych),
  • innych usług – w zakresie indywidualnie uzgodnionym.

Gdy chcemy się posunąć o krok dalej z „elektronizacją prawa” w swoim Urzędzie, bardzo często okazuje się że nie jest to takie proste. Rodzi się wówczas szereg pytań, na które najczęściej nie mamy odpowiedzi.. I ten właśnie brak odpowiedzi, powodujący stan niepewności, wręcz zagrożenia „jak to będzie ?”, „a czy się w ogóle uda zrobić?” - stanowią chyba najpoważniejszą barierę w podejmowaniu określonych działań.

Prowadzenie „elektronicznych zbiorów aktów prawa miejscowego” może być tego doskonałym przykładem. Tu jak w soczewce skupia się szereg problemów natury organizacyjno-prawnej, kadrowych (kto ma to zrobić?), technicznych (jakich użyć narzędzi, etc.) oraz merytorycznych (jak się za to zabrać, żeby nie ugrzęznąć).

Ale przecież można skorzystać z odpowiednich wzorców oraz sprawdzonych metodologii działania – można przeanalizować „dobre praktyki” innych Urzędów i dostosować je do potrzeb i możliwości konkretnego Urzędu. Można zastanowić się, które prace można i należy wykonać własnymi siłami, a które lepiej będzie zlecić do wykonania dla ABC PRO.

„Dni otwarte ABC PRO” są przeznaczone właśnie na tego rodzaju konsultacje – w pełni merytoryczne, służące wypracowywaniu rozwiązań optymalnych dla danego Urzędu (najlepiej z udziałem Wójta, Sekretarza Urzędu, kierownika Biura Rady/Wydziału Organizacyjnego, Informatyka).

Jedynie bowiem w takim gronie możliwe jest efektywne wypracowanie danego rozwiązania, z równoczesnym zapewnieniem jego realizacji – w taki sposób jak to zostało uzgodnione. A to głównie dlatego, że dla wszystkich tych osób będzie jasne i zrozumiałe co, w jaki sposób i dlaczego należy zrobić.

JAK UMÓWIĆ SIĘ NA KONSULTACJE

W celu zapewnienia Państwu możliwości indywidualnych konsultacji, prosimy o wcześniejszy kontakt (minimum 3 dni).

Zgłoszenia można przekazywać:

Po otrzymaniu zgłoszenia, niezwłocznie się z Państwem skontaktujemy i uzgodnimy szczegóły.

Zespół ABC PRO