ABC ANON - Automatyczna anonimizacja dokumentów
w dowolnych formatach (reguły wyłączania jawności,
obsługa przypisów, słowniki systemowe i użytkownika)

Automatyczne ukrywanie danych osobowych, adresowych, identyfikacyjnych i innych danych w dokumentach edytowalnych (DOC / DOCX / RTF / ODT) oraz dokumentach PDF (w tym dokumentach skanowanych)

ABC ANON jest niezastąpiony wszędzie tam, gdzie mamy potrzebę dokonania anonimizacji dokumentów umieszczanych w BIP, jak również przekazywanych na zewnątrz w innym trybie. Anonimizacja i wyłączenie jawności treści dokumentów przy użyciu ABC ANON to:

 • Zgodność z obowiązującymi przepisami – ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz RODO
 • Łatwa i intuicyjna obsługa, automatyczne wyszukiwanie danych osobowych / adresowych / identyfikacyjnych
 • Gotowe reguły anonimizacji oraz możliwość tworzenia własnych reguł
 • Podpis elektroniczny (dokument po anonimizacji podpisywany „za zgodność z oryginałem”)
 • Atrakcyjna cena
ABC ANON

Cechy Produktu

Lista najważniejszych cech ABC ANON
Zgodność z RODO

ZGODNOŚĆ Z RODO

Anonimizacja dokumentów, reguły wyłączenia jawności, obsługa przypisów.

Retina Graphics

ŁATWA OBSŁUGA

Bardzo wygodna i prosta praca nad dokumentem , anonimizowane treści są wyróżnione właściwym tłem.

Anonimizacja dokumentów

ANONIMIZACJA DOWOLNYCH DOKUMENTÓW

Anonimizowanie dokumentów PDF, edytowalnych, nie-edytowalnych, skanowanych, poddanych OCR.

Podpis elektroniczny

PODPIS ELEKTRONICZNY

Możliwość podpisania elektronicznego dokumentu po anonimizacji za zgodność z oryginałem.

Reguły anonimizacji

REGUŁY ANONIMIZACJI

Wbudowane reguły anonimizacji, z możliwością ich dowolnej modyfikacji i dodawania własnych.

Gotowy do BIP

GOTOWY DO BIP

Niezastąpiony wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba dokonania anonimizacji dokumentów umieszczanych w BIP lub przekazywanych w innym trybie.

Atrakcyjna Cena

ATRAKCYJNA CENA

Bardzo atrakcyjna cena w połączeniu z wysoką jakością. Licencja roczna już od 600 zł netto.

WYŁĄCZANIE JAWNOŚCI TREŚCI I ANONIMIZACJA

 • ukrywanie danych osobowych, nazw przedsiębiorców i innych danych – zgodnie z metodologią stosowną w sądach administracyjnych, z możliwością tworzenia i stosowania własnych metodologii.
 • wyłączanie jawności treści w dokumentach - ze względu na ograniczenia jawności (tajemnice ustawowo chronione, informacje niejawne, itp)

PRACA Z DOKUMENTAMI W DOWOLNYCH FORMATACH

 • dokumenty edytowalne w formatach DOC / DOCX / RTF / ODT
 • dokumenty PDF (w tym skany dokumentów)

PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO PROCESU WYŁĄCZANIA JAWNOŚCI / ANONIMIZACJI

 • proces anonimizacji / wyłączania jawności treści realizowany jest na kopii dokumentu anonimizowanego (nie ma zatem fizycznej możliwości ingerencji w dokument oryginalny)
 • w dokumencie po anonimizacji, treści zanonimizowane / wyłączone z jawności dostępu są fizycznie usuwane, a nie jedynie "zasłaniane" / zastępowane innym tekstem – w efekcie nie ma fizycznej możliwości ich odczytania (dokument po anonimizacji zawiera jedynie treść po anonimizacji - jest on generowany z kopii / dokumentu roboczego, który zawiera wszystkie informacje, ale znajduje się w posiadaniu instytucji i nie podlega udostepnieniu.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Przy każdym anonimizowanym wyrażeniu/frazie lub tekście, którego jawność została wyłączona tworzone są odnośniki zawierające informacje, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (o zakresie i podstawie prawnej wyłączenia), organie lub osobie, która dokonała wyłączenia. Przypisy te są tworzone automatycznie - sposób ich tworzenia można dostosować do indywidualnych wymagań przy użyciu wbudowanego kreatora przypisów.

MAKSYMALNA AUTOMATYZACJA PROCESU

Aplikacja automatycznie wyszukuje dane osobowe (z użyciem polskiej fleksji), informacje adresowe (kody pocztowe, nazwy ulic i miejscowości), dane identyfikacyjne (NIP, PESEL, KRS), itp.

PODPIS ELEKTRONICZNY

Aplikacja pozwala na złożenie podpisu „za zgodność z oryginałem” pod dokumentem wynikowym (z wyłączoną jawnością treści)

JASNE I CZYTELNE DLA UŻYTKOWNIKA WIDOKI ANONIMIZACYJNE

Użytkownik ma do dyspozycji trzy rodzaje widoków treści anonimizowanego dokumentu, to jest:

 • podstawowy widok roboczy, na którym widać wyrazy/frazy wskazane do anonimizacji, przy czym cały czas widzimy anonimizowaną treść (np. w zaczernionych polach)
 • widok bieżącej strony po anonimizacji – przełączając się na ten widok, użytkownik widzi jak będzie ostatecznie wyglądała bieżąca strona po anonimizacji
 • widok po anonimizacji – przełączając się na ten widok, użytkownik widzi jak będzie ostatecznie wyglądał dokument po anonimizacji. Oczywiście, również i w tym widoku, możliwe jest wykonywanie operacji anonimizacyjnych.

Dodatkowo, na lewym menu, znajduje się lista zanonimizowanych wyrażeń/fraz - poszczególne frazy są powiązane z tekstem.

Stanowiskowa

Licencja przypisana do stacji roboczej, możliwość zainstalowania aplikacji na tylu stacjach roboczych ile mamy zakupionych licencji.

Sieciowa (pływająca)

Licencja sieciowa dostępna dla trzech lub więcej licencji pojedynczych. Pozawala na uruchamianie aplikacji z folderu sieciowego i udostepnienie jej dowolnej ilości użytkownikom. W jednym czasie z aplikacji może korzystać taka ilość użytkowników ile posiadamy licencji.

OPEN

Licencja udzielana dla instytucji (urzędu). Możliwość instalacji na dowolnej ilości stacji roboczych, komputerach przenośnych. Brak ograniczeń jednoczesnego wykorzystania w ramach całej instytucji.

Niska Cena

Roczny abonament już od 600 zł Netto

Jesteś zainteresowany licencją sieciową lub OPEN aplikacji, skontaktuj się z nami.

Subskrypcja roczna (jedna stacja robocza)

 • Zgodność z RODO
 • Łatwa obsługa
 • Anonimizacja dowolnych dokumentów PDF
 • Podpis elektroniczny
 • Reguły anonimizacji
 • Gotowy do BIP
 • Atrakcyjna cena
Cena już od
600rocznie (Netto)

Subskrypcja roczna OPEN dla administracji publicznej

(nielimitownana liczba stanowisk)
Cena netto
Urzędy Gmin oraz Urzędy Miast i Gmin 1 500 zł
Urzędy Miast (w miastach powiatowych) 2 500 zł
Urzędy Miast (na prawach powiatu) oraz Starostwa Powiatowe 3 000 zł
Urzędy Miast (miasta wojewódzkie) Urzędy Marszałkowskie Inne Urzędy / Instytucje 6 000 zł
Jednostki organizacyjne od 1 000 zł
* Urzędy posiadające licencję OPEN na EAP Legislator Standard - 15% zniżki.
* Urzędy posiadające licencję OPEN na EAP Legislator Premium - 30% zniżki.

Subskrypcja roczna dla biznesu

(limitownana liczba stanowisk)
Cena netto
Pakiet 10 lic. sieciowych 5 400 zł
Pakiet 20 lic. sieciowych 9 600 zł
Pakiet 50 lic. sieciowych 18 000 zł

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Skontaktuj się z naszym zespołem aby uzyskać szczegółowe informacje

Dane dotyczące produktu

Jestem zainteresowany:

Dane urzędu / firmy

Dane kontaktowe