Administracja rządowa

ABC PRO oferuje administracji rządowej rozwiązania wspierające tworzenie, publikację aktów normatywnych i innych aktów prawnych oraz prowadzenie i udostępnianie elektronicznego Dziennika Urzędowego.

Produkty ABC PRO rekomendowane administracji rządowej:


EAP Legislator

EAP Legislator dla Administracji Rządowej

Edytor Aktów Prawnych oparty o szablon aktu prawnego udostępniany przez Rządowe Centrum Legislacji. Pozwala na tworzenia aktów prawnych w postaci tekstów strukturalnych w formacie XML, jednocześnie zapewniając ich zgodność z wymogami RCL w zakresie aktów przekazywanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim.

Informacje o produkcie
Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Kompleksowe rozwiązanie wspierające skład i publikację dziennika urzędowego. Pełna automatyzacja przygotowania pozycji dziennika (właściwa czcionka, marginesy, nagłówki i winieta dziennika). Dedykowane wersje dla systemu WINDOWS oraz LINUX.

Informacje o produkcie
System Wewnętrznej Informacji Prawnej

System Wewnętrznej Informacji Prawnej

Zestaw dedykowanych narzędzi wpierających tworzenie, procedowanie i porządkowanie aktów prawnych, a następnie udostępnianie ich wybranym użytkownikom oraz przekazywanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Kluczowe moduły systemu to: Baza Aktów Własnych (wewnętrznych), Edytor Aktów Prawnych Legislator oraz Obserwatorium Zmian Prawa.

Informacje o produkcie
ABC ANON

ABC ANON

Anonimizacja i wyłączanie jawności treści z dowolnych dokumentów (w tym dokumentów skanowanych), reguły wyłączenia jawności, obsługa przypisów.

Informacje o produkcie