Import do Bazy Aktów Własnych

Import aktów do Bazy Aktów Własnych

Import dowolnej ilości aktów prawnych oraz innych dokumentów do Bazy Aktów Własnych – zarówno na portalu www.prawomiejscoiwe.pl jak i BAW uruchomionego wewnętrznie w urzędzie.


Usługa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które chciałyby aby wszystkie ich obowiązujące oraz archiwalne akty prawne były dostępne z poziomu jednego miejsca (jednego systemu). Import możemy wykonać zarówno na podstawie paczki otrzymanych plików, jak również z poziomu wykorzystując do tego obecnie używaną bazę danych. W ramach importu realizujemy m.in.:

  1. Skanowanie i OCR aktów w postaci papierowej – w przypadku posiadania aktów w postaci papierowej, istnieje możliwość ich zeskanowania i poddania procesowi OCR
  2. Migracja aktów w wersji elektronicznej (XML, PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT) , w tym: sprawdzenie poprawności danych metrykowych zaimportowanych dokumentów, występowania duplikatów, kompletności załączników
  3. Utworzenie powiązań pomiędzy aktami oraz określenie statusów aktów (w szczególności relacje pomiędzy aktami zmieniającymi i zmienianymi)
  4. Indeksacja podstaw prawnych aktów umieszczonych w BAW, wraz ze stworzeniem skorowidza wg podstaw prawnych
  5. Przygotowanie słownika haseł skorowidza rzeczowego oraz przypisanie haseł do aktów
  6. Przypisanie aktów do właściwych zbiorów
  7. Uzupełnienie dat wejścia w życie oraz utraty mocy
  8. Ustalenie statusów obowiązywania aktów w BAW – ze względu na daty wejścia w życie / daty utraty mocy
  9. Kompleksowe sprawdzenie kompletności i poprawności metadanych dotyczących aktów umieszczonych w BAW, wraz ze sporządzeniem stosownych raportów w tym zakresie.

Dodatkowo w ramach importu możemy wykonać konwersję wybranych kolekcji aktów prawnych do strukturalnego formatu XML, dzięki czemu uzyskamy dla nich teksty ujednolicone i porównawcze dla każdej kolejnej zmiany aktu.

W celu zyskania szerszych informacji bardzo prosimy o kontakt.