Zdalne prowadzenie zbioru Aktów Prawa Miejscowego

PROWADZENIE ZBIORU AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

Bieżące prowadzenie dowolnych zbiorów aktów prawnych w postaci elektronicznej


Usługa polega na bieżącym (zdalnym) prowadzeniu elektronicznych zbiorów aktów prawnych stanowionych przez JST wraz z Elektronicznym Zbiorem Aktów Prawa Miejscowego spełniającym wymagania wynikające z art. 28 ust.2, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172).

Podstawowym celem realizacji usługi jest zapewnienie utrzymania kompletnego, i aktualizowanego na bieżąco, Portalu Aktów Prawa Lokalnego.

W ramach usługi oferujemy:

  1. konwersję do formatu XML wszystkich bieżących aktów prawnych tworzonych w urzędzie (uchwały rady, zarządzenia wójta/burmistrza/prezydenta/starosty, uchwały zarządu powiatu, porozumienia, inne akty),
  2. bieżącą aktualizację aktów w zbiorach (na podstawie otrzymywanych plików aktów),
  3. przygotowywanie i udostępnianie w BAW tekstów ujednoliconych (dla każdego kolejnego aktu zmieniającego),
  4. opracowywanie i umieszczanie w BAW obwieszczeń z tekstami jednolitymi:
    • dla aktów pierwotnych wprowadzonych w czasie trwania usługi zdalnego prowadzenia zbioru, w przypadku ich kolejnej zmiany,
    • dla kolejnych aktów zmieniających do już ogłoszonego tekstu jednolitego.

Uwaga: Ww. usługa jest realizowana jedynie w odniesieniu do „e-zbiorów” przygotowanych przez ABC PRO w ramach usługi POD KLUCZ.

Cena usługi: od 250 zł / mc*

* Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

W celu zyskania szerszych informacji bardzo prosimy o kontakt.