O Firmie

Firma ABC PRO Sp. z o.o. działa na polskim rynku informatycznym od 2009 r. Od 1 maja 2011 r. przejęła działalność firmy A&BC działającej na rynku od 2002 r. Początkowo jako A&BC zajmowaliśmy się tworzeniem systemów Biuletynu Informacji Publicznej. Kolejnym przedmiotem naszego zainteresowania były systemy zarządzania dokumentami, elektroniczne formularze, elektroniczne skrzynki podawcze, słowem wszystko, co wiąże się z „e-Urzędem”. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoliły nam następnie na zajęcie się jeszcze trudniejszą grupą zagadnień związanych z elektronicznym dokumentem strukturalnym i podpisem cyfrowym. Od 2006 r. prowadzimy nieustanne prace nad systemami do szeroko rozumianej „elektronizacji prawa”. Nasze produkty umożliwiają edycję, publikację oraz zarządzanie zbiorami aktów prawnych w postaci elektronicznej. Jako jedyni dysponujemy pełną gamą produktów w tym zakresie.

Nasze aplikacje tworzymy w oparciu o aktualne wymogi prawne oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu informatyki i administracji publicznej. Znamy i rozumiemy problemy i wyzwania, jakie stoją przed współczesną administracją publiczną oraz potrzeby i oczekiwania Urzędów i sektoru bankowego. Dzięki bogatemu doświadczeniu wyniesionemu z pracy w administracji publicznej oraz bardzo zdolnemu, ambitnemu zespołowi młodych programistów, jesteśmy w stanie tworzyć nowatorskie rozwiązania. Najlepszym tego przykładem są takie nasze aplikacje i systemy jak Edytor Aktów Prawnych Legislator, Elektroniczne Dzienniki Urzędowe, Baza Aktów Własnych.

Zamierzamy w dalszym ciągu zajmować się systemami do „elektronizacji prawa” – rozwijać i doskonalić już istniejące, jak również tworzyć nowe, których jeszcze nie ma, a są bardzo potrzebne. Nawiązujemy również ścisłe kontakty z partnerami, z którymi wspólnie jesteśmy w stanie podjąć wyzwanie budowy systemów „nowej generacji” – takich, które będą w stanie rzeczywiście doprowadzić do realnego, odczuwalnego usprawnienia całej administracji publicznej. To między innymi w tym właśnie celu podjęliśmy ścisłą współpracę z Wydawnictwem C.H.Beck.

Jesteśmy otwarci na współdziałanie ze wszystkimi innymi firmami, które chcą współpracować na zasadach partnerskich i rozumieją, na czym polega, lub raczej na czym polegać powinna informatyzacja administracji publicznej.