Kompleksowe wdrażanie systemów

Kompleksowe wdrażanie systemów

W ramach kompleksowego wdrożenia systemu Wewnętrznej informacji Prawnej realizujemy wszystkie prace, które po zakończeniu wdrożenia pozwalają od razu na wykorzystanie wszystkich możliwości aplikacji wybranym użytkownikom.


Proponowany, pełny harmonogram wdrożenia

Lp. Zakres Czas trwania (dni robocze)
1.

Migracja obecnych dokumentów do bazy, w tym:

 1. Skanowanie i OCR aktów w postaci papierowej – w przypadku posiadania aktów w postaci papierowej, istnieje możliwość ich zeskanowania i poddania procesowi OCR
 2. Migracja aktów w wersji elektronicznej (XML, PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT) , w tym: sprawdzenie poprawności danych metrykowych zaimportowanych dokumentów, występowania duplikatów, kompletności załączników
 3. Utworzenie powiązań pomiędzy aktami oraz określenie statusów aktów (w szczególności relacje pomiędzy aktami zmieniającymi i zmienianymi)
 4. Indeksacja podstaw prawnych aktów umieszczonych w BAW, wraz ze stworzeniem skorowidza wg podstaw prawnych
 5. Przygotowanie słownika haseł skorowidza rzeczowego oraz przypisanie haseł do aktów
 6. Przypisanie aktów do właściwych zbiorów
 7. Uzupełnienie dat wejścia w życie oraz utraty mocy – ze względu na daty wejścia w życie / daty utraty mocy
 8. Ustalenie statusów obowiązywania aktów w BAW
 9. Kompleksowe sprawdzenie kompletności i poprawności metadanych dotyczących aktów umieszczonych w BAW, wraz ze sporządzeniem stosownych raportów w tym zakresie.
do 60 dni od dnia podpisania umowy *
2.

Konwersja na XML wskazanych aktów (krok opcjonalny) pierwotnych wraz z wszystkimi aktami zmieniającymi i utworzeniem:

 1. dla każdego kolejnego aktu zmieniającego: tekstu ujednoliconego oraz tekstu porównawczego (historycznego)
 2. dla każdego aktu pierwotnego: Obwieszczenia z tekstem jednolitym (w postaci gotowej do podpisania i przekazania do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym) zmianami
zależne od ilości stron i złożoności aktów
3.

Instalacja i konfiguracja aplikacji na wskazanym serwerze

1 dzień (po zakończeniu zadań 1 - 2)
4.

Integracja aplikacji z Active Directory i nadanie uprawnień użytkownikom

w dniu realizacji zadania nr 3
5.

Szkolenia użytkowników:

 1. szkolenie z obsługi EAP XML Legislator (grupa do 15 osób). Szkolenie jednodniowe, realizowane w formie warsztatów praktycznych
 2. szkolenie osób odpowiedzialnych za wprowadzanie / aktualizację danych w BAW (ok 2-3 godziny)
 3. szkolenie administratorów (1 godzina)

Materiały dla użytkowników końcowych (dostęp do danych) zostaną przekazane niezwłocznie po zakończeniu wdrożenia i produkcyjnym uruchomieniu systemu.

UWAGA Istnieje możliwość realizacji szkoleń on-line.

po zakończeniu zadania nr 4

W celu zyskania szerszych informacji bardzo prosimy o kontakt.

* Podany okres 60 dni dotyczy pakietu do 10000 aktów w przypadku większej ilości dokumentów okres migracji może ulec wydłużeniu