Filmy instruktażowe

Nasze rozwiązania w praktyce

Przystępne omówienie wybranych funkcjonalności naszych kluczowych aplikacji, odpowiedzi na pytania użytkowników, prezentacje nowych rozwiązań.

Q&A#1 - Odpowiadamy na Państwa pytania

Ryszard Adam Grytner i Krzysztof Radzimski odpowiadają na Państwa pytania.

Q&A#2 - Posumowanie roku 2019

Podsumowanie roku 2019

Q&A#3 - Odpowiadamy na Państwa pytania

Prezes Ryszard Adam Grytner przybliża zagadnienia związane z anonimizacją dokumentów elektronicznych i zastosowaniem w JST oprogramowania ABC ANON. http://anon.abcpro.pl

Q&A#4 - Elektronizacja Prawa JST

Prezes Ryszard Adam Grytner omawia cele elektronizacji prawa JST, aspekty praktyczne oraz cykl życia aktu prawnego.

Q&A #5 - Odpowiadamy na Państwa pytania - eNadzór

Prezes Ryszard Adam Grytner prezentuje system eNadzór. System eNadzór pozwala na realizację procesu nadzoru prawnego nad aktami, jak i na pełne zarządzanie oraz szczegółowe raportowanie w związku z realizowanym procesem nadzoru.

Prezentacja Systemu Wewnętrznej Informacji Prawnej

System wewnętrznej informacji prawnej (SWIP):

  • Edytor Aktów Prawnych Legislator
  • Baza Aktów Własnych

System Wewnętrznej Informacji Prawnej Legislator

Prezes Ryszard Adam Grytner omawia moduły Systemu Wewnętrznej Informacji Prawnej Legislator.

SWIP w zastosowaniach komercyjnych

Wiceprezes Piotr Jegorow omawia zagadnienia związane z biznesowymi zastosowaniami Bazy Aktów Własnych i innych modułów Systemu Wewnętrznej Informacji. Prawnej.

SWIP w zastosowaniach komercyjnych (wersja ze slajdami)

Na prośbę użytkowników udostępniamy ostatnią prezentację SWIP w zastosowaniach komercyjnych z podglądem slajów wyświetlanych na monitorze. Wiceprezes Piotr Jegorow omawia zastosowanie modułów Systemu Wewnętrznej Informacji Prawnej w bankach i innych instytucjach komercyjnych.

Automatyczne uzyskiwanie tekstów ujednoliconych i porównawczych

Wiceprezes Piotr Jegorow przybliża temat tworzenie tekstów ujednoliconych i porównawczych a także obwieszczenia z tekstem jednolitym w oparciu o Edytor Aktów Prawnych Legislator oraz Bazę Aktów Własnych.

Legislator - Przekazywanie aktów do eNadzóru

Legislator - Przekazywanie aktów do Nadzoru Prawnego RIO i Nadzoru Prawnego Wojewody. Instruktaż prowadzi Piotr Jegorow

EAP Legislator - Skróty klawiaturowe

W niniejszym filmie pokazujemy działanie niektórych skrótów klawiaturowych w programie EAP Legislator.

EAP Legislator - Lokalna konfiguracja certyfikatu

W niniejszym filmie pokazujemy w jaki sposób skonfigurować EAP Legislator do komunikacji z systemem ePuap.

EAP Legislator - Import certyfikatu ePuap w systemie Windows

W niniejszym filmie pokazujemy w jaki sposób zaimportować certyfikat systemu ePuap w systemie Windows 10.

eNadzór - Funkcjonalności dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Wiceprezes Piotr Jegorow omawia praktyczne aspekty tworzenia aktów prawnych przez JST do przekazania do Nadzoru Prawnego RIO i Wojewody.

Legislator - Przekazywanie aktów do eNadzóru

Legislator - Przekazywanie aktów do Nadzoru Prawnego RIO i Nadzoru Prawnego Wojewody. Instruktaż prowadzi Piotr Jegorow

Baza Aktów Własnych - Edycja danych dokument

Powyższy film przedstawia w jaki sposób można edytować dane aktów prawnych i innych dokumentów w systemie "Baza Aktów Własnych" firmy ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych - Dodawanie nowego dokumentu

Powyższy film przedstawia w jaki sposób można dodawać nowe akty prawne i inne dokumenty w systemie "Baza Aktów Własnych" firmy ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych - Dane słownikowe - zarządzanie

Powyższy film przedstawia w jaki sposób można zarządzać danymi słownikowymi takimi jak zbiory, hasła skorowidza itp. w systemie "Baza Aktów Własnych" firmy ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych - Wyszukiwanie

Powyższy film omawia sposób wyszukiwania dokumentów w systemie "Baza Aktów Własnych". Funkcje programu przedstawia Pan Piotr Jegorow, Wiceprezes ABC PRO Sp. z o.o

Baza Aktów Własnych - Szczegóły aktu – ZIPX

Powyższy film przedstawia widok szczegółów aktu prawnego w systemie "Baza Aktów Własnych". Zagadnienie omawiane jest na przykładzie pliku ZIPX czyli aktu prawnego w formacie XML.

Baza Aktów Własnych - Przeglądanie aktów

Powyższy film przedstawia w jaki sposób można przeglądać akty prawne w systemie "Baza Aktów Własnych" firmy ABC PRO Sp. z o.o.

ABC ANON - wprowadzenie

ABC ANON jest niezastąpiony wszędzie tam, gdzie mamy potrzebę dokonania anonimizacji dokumentów umieszczanych w BIP, jak również przekazywanych na zewnątrz w innym trybie.