Partnerzy

Wydawnictwo C.H. Beck

Wydawnictwo C.H. Beck istnieje na rynku polskim od 1993 roku, wydając fachowe publikacje z zakresu prawa, podatków, ekonomii oraz literaturę obcojęzyczną. Jest producentem Systemu Informacji Prawnej Legalis, który od 2012 r. jest sukcesywnie integrowany z rozwiązaniami ABC PRO. W chwili obecnej, dzięki integracji z SIP Legalis produkty ABC PRO oferują szereg niepowtarzalnych funkcjonalności, m.in:

  • dostęp do treści aktów normatywnych i ich wersji czasowych bezpośrednio z EAP Legislator oraz BAW
  • automatyczne poprawianie podstawy prawnej w tworzonych aktach (wstawiane właściwego miejsca i dat publikacji wraz ze zmianami)
  • kontekstowa informacja o zmianach w przepisach, na podstawie których mamy wydane akty wewnętrzne, pozwala na szybką identyfikację i eliminację z obiegu aktów, dla których podstawy prawne zostały zmienione lub przestały obowiązywać (moduł: Obserwatorium Zmian Prawa)

Firma 4ASD

Firma 4ASD w obecnej strukturze i formie prawnej funkcjonuje od początku 2014 roku. W swojej działalności realizuje zadania związane z kompleksową obsługą informatyczną jednostek sektora finansów publicznych i firm komercyjnych. W tym czasie zrealizowali kilkanaście projektów związanych z wdrożeniem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (eZD) dla sektora publicznego. Wybrane aplikacje zostały zintegrowane z Edytorem Aktów Prawnych Legislator w zakresie tworzenia i edycji aktów prawnych bezpośrednio z poziomu systemów dziedzinowych 4ASD

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o.

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o. w Lublinie jest najdłużej istniejącą firmą informatyczną w województwie lubelskim. Powstała w 1967 roku jako przedsiębiorstwo państwowe świadczące usługi przetwarzania danych na komputerach typu mainframe. Niedawno obchodziliśmy 40-sto lecie swojej działalności w branży usług informatycznych. W ramach współpracy dokonaliśmy integracji systemu elektronicznego obiegu dokumentów el-DOK z Edytorem Aktów Prawnych Legislator. Wykonana integracja pozwala na:

  • tworzenie nowych aktów prawnych bezpośrednio z systemu el-DOK i zapisywanie i do bazy el-DOK po skończonej pracy
  • edycję aktów prawnych (utworzonych w systemie el-DOK lub dodanych ręcznie z dysku twardego) wywoływanych z poziomu el-DOK w EAP Legislator i zapisywanie naniesionych zmian bezpośrednio do plików przechowywanych w systemie el-DOK
  • podpisywanie aktów prawnych z poziomu systemu el-DOK

MW Concept

MW Concept to największy w Polsce dostawca systemów do głosowania oraz systemów konferencyjnych, m.in. systemu eSesja pozwalającego na kompleksową obsługę biura rady. Z tym właśnie systemem dokonaliśmy integracji naszych flagowych produktów EAP Legislator oraz Bazę Aktów Własnych. W ramach integracji uzyskaliśmy następujące funkcjonalności:

  • edycja projektu aktu prawnego w EAP bezpośrednio z poziomu eSesja, przekazanie pliku i zapisanie w eSesja
  • podpisywanie aktów bezpiecznym podpisem elektronicznym z poziomu systemu eSesja (wywołanie EAP z odpowiednim parametrem, podpisanie dokumentu, przekazanie podpisanego pliku ZIPX do eSesja jako kolejną wersję dokumentu)
  • przekazywanie podpisanych aktów do BAW z poziomu listy aktów eSesja
  • tworzenie i przesyłanie wniosków o publikację aktów w Dzienniku Urzędowym Województwa a także pism z aktami do Nadzoru Prawnego RIO oraz Wojewody, bezpośrednio z poziomu eSesja