Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies ważna od 25 maja 2018 r.

Właścicilem i administratorem witryny www.abcpro.pl jest firma ABC PRO SP. Z O.O. Dane użytkowników traktujemy ze szczególną starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ABCPRO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (03-825), ul. Owsiana 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000329405, kapitał zakładowy 50 000 zł, numer NIP 952-20-69-024, numer REGON: 141847780.

ABCPRO przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, tak aby spełnić wymogi Rozporządzenia RODO* oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

ABCPRO zbiera dane osobowe na potrzeby:

  • rejestracji zakupionych produktów i usług
  • udostępniania wersji testowych oferowanych produktów
  • wysyłki newslettera

Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom chyba, że wymagają tego przepisy prawa.

Poprawność gromadzonych danych

ABCPRO informuje osoby, których dane dotyczą, o prawie:

  • żądania od administratora danych osobowych ich edycji jeżeli są nieprawidłowe,
  • usunięcia ("Prawo do bycia zapomnianym"),
  • odmowie przetwarzania danych,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • wglądu do tych danych (w tym ich uzupełnienia, aktualizowania oraz żądania usunięcia)

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, z wyjątkiem osób upoważnionych do administrowania serwerami ABCPRO. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w badaniu aktywności serwisu.

Mechanizm Cookies

Gromadzenie danych

ABCPRO jest zobowiązana do ochrony prywatności tego serwisu. Serwis internetowy wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Pliki Cookies stosowane w powyższych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki).

Co to jest Cookies ?

Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę internetową. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika.

Zarządzanie plikami Cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla rejestracji, utrzymania sesji użytkownika, utrudni korzystanie z witryny serwisu, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z witryny serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Zmiany

W przypadku zmiany niniejszej polityki prywatności, wprowadzone zostaną stosowne modyfikacji do powyższych wpisów.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE