Szkolnictwo wyższe

Uczelniom wyższym oferujemy dostosowany do specyfiki działania system pn. Baza Aktów Własnych (BAW). BAW pozwala na przypisywanie aktów do wybranych zbiorów, haseł skorowidza, tworzenie relacji pomiędzy aktami i udostępnianie ich wybranym użytkownikom na podstawie udzielonych uprawnień.

Aplikacja może zostać posadowiona w infrastrukturze uczelni bądź hostowana na serwerach ABC PRO.

W chwili obecnej z systemu korzystają: