Legalis Legislator

Najwyższa wersja najpopularniejszego edytora aktów prawnych z bezpośrednim dostępem do SIP Legalis oraz BAW

RODO nam nie straszne!

Wyłączenie jawności treści z dowolnych dokumentów (zaczarnienie, inicjały, ustawienia użytkownika)

Nasze rozwiązania w praktyce

Szczegółowe omówienie funkcjonalności wybranych systemów i aplikacji

/

Elektronizacja prawa w Administracji i Biznesie

Kompleksowe rozwiązania wspierające tworzenie, procedowanie, zarządzanie i udostępnianie aktów prawnych oraz innych, dowolnych dokumentów.

Dedykowane systemy

  • tworzenie aktów prawnych na potrzeby ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, Dz. U., M.P.
  • ogłaszanie Dziennika Urzędowego w postaci elektronicznej (na poziomie Województwa, Ministerstwa, Urzędu Centralnego)
  • tworzenie, zarządzanie, podpisywanie i udostępnianie wewnętrznych aktów prawnych, umów, porozumień
  • nadzór nad aktami prawnymi realizowany przez Regionalne Izby Obrachunkowe oraz Wojewodę
  • anonimizacja dokumentów w dowolnych formatach (wyłączanie jawności treści)

System Wewnętrznej Informacji Prawnej Legislator

Zestaw dedykowanych narzędzi wpierających tworzenie, procedowanie i porządkowanie aktów prawnych, a następnie udostępnianie ich wybranym / wszystkim użytkownikom (w zależności od uprawnień)

EDYTOR AKTÓW PRAWNYCH LEGISLATOR

Akty na potrzeby ogłoszenia w Dz. Urz., publikacji w BIP, udostępniania wewnątrz dowolnej organizacji Wsparcie procesu legislacyjnego na jego kolejnych etapach (bezpieczny tryb śledzenia zmian, komentarze, raporty, podpis elektroniczny) Automatyczne generowanie tekstów jednolitych oraz historycznych Wykorzystywany w ponad 3 tysiącach instytucji administracji publicznej (w tym w administracji rządowej) oraz sektorze biznesowym

Więcej

BAZA AKTÓW WŁASNYCH

Baza aktów prawnych (uchwał rady, zarządu, zarządzeń), umów i innych, dowolnych dokumentów wewnętrznych Skorowidz przedmiotowy, skorowidz wg podstaw prawnych, relacje pomiędzy aktami, wyszukiwanie pełnotekstowe Integracja z Active Directory, moduł uprawnień Integracja z SIP Legalis (dostęp do treści aktów normatywnych z poziomu BAW)

Więcej

Obserwatorium zmian prawa

Zestaw dedykowanych narzędzi wpierających tworzenie, procedowanie i porządkowanie aktów prawnych, a następnie udostępnianie ich wybranym / wszystkim użytkownikom (w zależności od uprawnień) Konwersja wybranych aktów do postaci XML zgodnej z wymogami Dziennika Urzędowego oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych Przygotowywanie obwieszczeń z tekstem jednolitym (uzyskanie tekstów ujednoliconych i porównawczych na każdą zmianę aktu)

Więcej

Usługi

System Wewnętrnej Informacji Prawnej

Kompleksowe wdrożenie SWIP

Import aktów prawnych i innych dowolnych dokumentów do BAW (utworzenie powiązań, indeksacja podstaw prawnych, przygotowanie skorowidza rzeczowego, utworzenie zbiorów, ustawienie dat obowiązywania, ustalenie statusów obowiązywania) Konwersja na XML wybranych dokumentów (uzyskanie tekstów ujednoliconych i porównawczych) Szkolenia autorskie (w siedzibie instytucji, realizowane w formie warsztatów praktycznych lub zdalnie)

Szkolenia Autorskie ABCPRO

Szkolenia

Szkolenia autorskie realizowane przez doświadczonych trenerów ABC PRO (dedykowane szkolenia dostosowywane każdorazowo do potrzeb i poziomu użytkowników) Szkolenia realizowane przez partnerów ABC PRO zgodnie z przygotowanym harmonogramem Szkolenia realizowane w formie ćwiczeń praktycznych (uczestnicy na czas trwania szkolenia otrzymują do dyspozycji odpowiednio skonfigurowane laptopy z przygotowanymi ćwiczeniami). Proponujemy również szkolenia prowadzone w formie Online

Baza Aktów Własnych

Bieżące Wsparcie w wykonywaniu zadań

Zdalne prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego oraz innych dowolnych zbiorów aktów prawnych w postaci elektronicznej Konwersja wybranych aktów do postaci XML zgodnej z wymogami Dziennika Urzędowego oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych Przygotowywanie obwieszczeń z tekstem jednolitym (uzyskanie tekstów ujednoliconych i porównawczych na każdą zmianę aktu)