Biznes, bankowość

Instytucjom komercyjnym (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, inne duże instytucje publiczne / prywatne) polecamy wdrożenie Systemu Wewnętrznej Informacji Prawnej, który oprócz standardowych funkcjonalności Bazy Aktów Własnych oferuje szereg dodatkowych rozwiązań wspierających zatwierdzanie oraz podpisywanie elektroniczne aktów prawnych, jak i monitorowanie ich aktualności w oparciu o zmieniające się otoczenie prawne.

W chwili obecnej z systemu korzystają: