Administracja samorządowa

ABC PRO oferuje jednostkom samorządu terytorialnego rozwiązania wspierające kompleksową realizację procesu legislacyjnego (od projektu aktu, po ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym), zapewniając jednocześnie zgodność oferowanych narzędzi z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:

  1. Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
  2. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U. Nr 289, poz.1699),
  3. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz.908).

Z naszych rozwiązań korzysta ponad 2 500 Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Produkty ABC PRO rekomendowane administracji samorządowej:


EAP Legislator

Legislator – Edytor Aktów Prawnych

Najpopularniejszy na rynku edytor do tworzenia aktów prawnych w postaci tekstów strukturalnych w formacie XML. Stale rozwijany i doskonalony - oferuje funkcjonalności niedostępne w innych aplikacjach tego rodzaju. Wykorzystanie EAP Legislator przy tworzeniu akrów prawnych daje gwarancję zgodności z wymogami Dziennika Urzędowego!

Informacje o produkcie
Dodatek finanse publiczne

Dodatek Finanse Publiczne

Import danych z systemu Besti@ do postaci zgodnej z wymogami aktów przekazywanych do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Informacje o produkcie
Baza aktów własnych

Baza Aktów Własnych

Udostępnianie aktów prawnych w postaci elektronicznej wraz ze skorowidzami oraz pełną obsługą dokumentów XML. Porządek w nieograniczonej ilości aktów wewnętrznych oraz innych dokumentów. Najwyższa jakość publikacji i dostępu do wewnętrznej informacji prawnej - na poziomie dotychczas niedostępnym na rynku. Spełnienie ustawowego obowiązku prowadzenia w formie elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego.

Informacje o produkcie
System Wewnętrznej Informacji Prawnej

System Wewnętrznej Informacji Prawnej

Zestaw dedykowanych narzędzi wpierających tworzenie, procedowanie i porządkowanie aktów prawnych, a następnie udostępnianie ich wybranym użytkownikom oraz przekazywanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Kluczowe moduły systemu to: Baza Aktów Własnych (wewnętrznych), Edytor Aktów Prawnych Legislator oraz Obserwatorium Zmian Prawa.

Informacje o produkcie
ABC ANON

ABC ANON

Anonimizacja i wyłączanie jawności treści z dowolnych dokumentów (w tym dokumentów skanowanych), reguły wyłączenia jawności, obsługa przypisów.

Informacje o produkcie