Elektroniczne Konsultacje Aktów Prawnych

Portal stworzony głównie z myślą o samorządach, ale również Wojewodach wydających dzienniki. Dzięki Portalowi samorządy mogą w bardzo szybki i łatwy sposób wyszukiwać rozstrzygnięcia nadzorcze oraz akty prawne innych urzędów w wybranym zakresie, zarówno w ramach swojego województwa, jak i wszystkich pozostałych.


Portal dostępny pod adresem www.dziennikiwojewodzkie.pl jest aktualizowany na bieżąco, niezwłocznie po opublikowaniu nowych aktów w poszczególnych dziennikach.

Oprócz standardowych funkcji przeglądania aktów prawnych wg roczników i pozycji, portal udostępnia wielokryteriową wyszukiwarkę, jak również dedykowane widoki:

 • wg haseł skorowidza (osobny skorowidz dla każdego województwa)
 • wg Urzędów JST i organów wydających
 • wg podstaw prawnych
Dzienniki Wojewódzkie

Właśnie ten ostatni element, czyli możliwość zapytania o akty wydane na wybranej podstawie prawnej, pozwolił na udostępnienie w ramach używanego przez JST Edytora Aktów Prawnych Legislator modułu o nazwie Asystent Prawny. Dzięki temu już na etapie tworzenia aktu prawnego, osoba tworząca akt otrzymuje w sposób automatyczny informacje o:

 • aktach podobnych (wydanych na tej samej podstawie prawnej) ogłoszonych w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym (zarówno z „własnego województwa” jak i z pozostałych województw)
 • rozstrzygnięciach nadzorczych Wojewody oraz uchwałach RIO wydanych dla zidentyfikowanych „aktów podobnych”

Dzięki temu, jedynie po wpisaniu podstawy prawnej tworzonego aktu, osoba tworząca dokument „jednym kliknięciem” uzyskuje informacje dotyczące:

 • stwierdzanych przez organy nadzoru z mojego województwa naruszeniach w aktach podobnych
 • rozwiązaniach prawnych stosowanych przez sąsiednie JST w zakresie aktów podobnych

Kierunki rozwoju portalu DziennikiWojewódzkie.pl:

 • zunifikowany, jednolity skorowidz rzeczowy – co pozwoli na horyzontalne przeglądanie wybranych kategorii aktów w ramach całego kraju
 • możliwość przeglądania treści ogłoszonych aktów w widoku HTML a nie tylko w PDF
 • dostęp do historii wybranej jednostki redakcyjnej – w przypadku wydania i ogłoszenia aktu zmieniającego
 • moduł Obserwatorium Zmian Prawa – dzięki czemu, dla aktów umieszczonych na Portalu dostępna będzie także informacja o uchyleniu / zmianie przepisów ich podstaw prawnych, co jest niezmiernie istotne, ponieważ skutkuje utratą mocy obowiązującej danego aktu prawa miejscowego
 • automatyczne prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego przez JST, przy wykorzystaniu Bazy Aktów Własnych dostępnej dla każdego urzędu w ramach licencji na EAP Legislator - system na bieżąco będzie aktualizował zbiór aktów prawa miejscowego danej gminy na podstawie aktów ogłoszonych w dzienniku