Portal Nadzoru Prawnego

Portal Nadzoru Prawnego (RIO / Wojewody)

Portal nadzoru prawnego (RIO / Wojewody) gromadzi informacje o wszystkich aktach podlegających nadzorowi prawnemu, jak również rozstrzygnięciach nadzorczych oraz uchwałach Kolegium RIO, które ich dotyczą.


W chwili obecnej portal dostępny jest dla Regionalnych Izb Obrachunkowych korzystających z systemu Elektronicznego Nadzoru nad Aktami Prawnymi (e-Nadzór). W najbliższym czasie, dedykowany portal zostanie również udostępniony dla Urzędów Wojewódzkich korzystających z tego systemu. Docelowo wybrane funkcjonalności portalu zostaną udostępnione JST (zarówno poprzez przeglądarkę jak i informacje dostarczane przez Asystenta Prawnego w Edytorze Aktów Prawnych Legislator), co pozwoli na podniesienie jakości aktów stanowionych przez JST.