Elektroniczne Konsultacje Aktów Prawnych

ELEKTORNICZNE KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH

Aplikacja eKonsultacje to nowoczesne narzędzie przeznaczone do konsultowania w drodze elektronicznej projektów aktów prawnych stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności projektów uchwał Rady.

Aplikacja przeznaczona w głównej mierze dla Urzędów oraz innych instytucji, które konsultują swoje akty prawne zarówno w zamkniętym gronie (z jednostkami organizacyjnymi czy organizacjami pozarządowymi), jak również z mieszkańcami.

e-Konsultacje z powodzeniem mogą wykorzystać również różnego rodzaju organizacje, unie, związki – do wypracowania swojego stanowiska w zakresie otrzymanych do konsultacji projektów ustaw czy rozporządzeń.

System dostępny przez dowolną przeglądarkę internetową, pozwala na prowadzenie konsultacji w dwóch podstawowych trybach:

  1. Konsultacje otwarte (publiczne) – komentarze mogą być dodawane przez dowolnych użytkowników,
  2. Konsultacje zamknięte (wewnętrzne) – komentarze mogą być dodawane jedynie przez osoby wskazane przez moderatora konsultacji. Ten tryb przeznaczony jest w szczególności do udostępniania do konsultacji projektów uchwał rady przez radnych. Można go stosować do konsultowania także innych rodzajów aktów, przez inne grupy osób, jak np. z kierownikami samorządowych jednostek organizacyjnych.

Aplikacja może być hostowana na serwerach ABC PRO, lub instalowana na serwerze Urzędu i udostępniana wg potrzeb (wewnętrznie, zewnętrznie)

Przeglądanie dostępnych konsultacji

Konsultacje w toku oraz konsultacje zakończone, możliwość filtrowania oraz przeglądania wg haseł skorowidza, dostęp do treści w zależności od udzielonych uprawnień.

Dodawanie komentarzy / propozycji zmian

Możliwość dodawania komentarzy / propozycji zarówno do całego projektu aktu, jak również do jego wskazanych elementów – (artykułów, paragrafów, ustępów, punktów, liter, itd.) i natychmiastowe ich udostępnienie pozostałym uczestnikom.

Dodawanie komentarzy
Przeglądanie komentarzy

Historia zmian

Każdy komentarz zawiera informacje o osobie i dacie dodania jak również pełną historię ewentualnych zmian treści (osoba dodająca ma możliwość dowolnej edycji swojego komentarza do czasu udzielenia odpowiedzi)

Moderacja

Możliwość dowolnej moderacji dodanych komentarzy, po moderacji treść oryginalna (przed zmianą) jest dostępna wewnętrznie.

Udzielenie odpowiedzi

Udzielanie odpowiedzi

Możliwość udzielania odpowiedzi / ustosunkowywania się do dodawanych komentarzy po ich zatwierdzeniu przez wskazanego przełożonego oraz prowadzenie dyskusji

Dedykowane widoki

Widok wg jednostek redakcyjnych (standardowy), wg typów komentarzy (pytanie, propozycja dodania, usunięcia, zmiany treści) oraz wg autorów.

Dedykowane widoki

Raportowanie

Możliwość generowania dowolnych raportów zawierających szczegółowe informacje zarówno o komentarzach (propozycjach) dodanych przez poszczególnych uczestników, jak również o sposobie ustosunkowania się do (odpowiedzi) urzędu.

Skontaktuj się z naszym zespołem aby uzyskać szczegółowe informacje