Organy nadzoru

ABC PRO oferuje organom nadzoru prawnego (Wojewoda, Regionalna Izba Obrachunkowa) kompleksowy system eNadzór wspierający proces nadzoru nad aktami prawnymi JST, oraz na pełne zarządzanie i szczegółowe raportowanie w związku z realizowanym procesem. Wbudowany do systemu edytor XML umożliwia użytkownikom tworzenie rozstrzygnięć czy wskazań nadzorczych, a w przypadku RIO, uchwał kolegium bezpośrednio w aplikacji, zapewniając jednocześnie ich zgodność z wymogami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, jak i pozwalając na ich przekazywanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

W chwili obecnej z systemu korzystają: