Szkolenia autoryzowane

Szkolenia Autoryzowane

Szanowni Państwo, Informujemy o uruchomieniu dodatkowych jednodniowych szkoleń dot. elektronizacji prawa w postaci warsztatów przy stanowiskach komputerowych. Szkolenia organizuje Centrum Wspierania Administracji.

Zarejestruj sięhttp://www.edukacja.cwa.pl/

DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ?

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla Sekretarzy, kierowników Biur Rady oraz Zarządu, a także Skarbników. Będzie także bardzo pomocne dla innych osób, które tworzą akty prawne w postaci elektronicznej (jak np. Regionalne Izby Obrachunkowe, pracownicy jst korzystający z programu BeSTi@), czyli zarówno tych podlegających ogłaszaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, jak i innych aktów stanowionych przez organy samorządu.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Zajęcia prowadzone będą w grupie maksymalnie 15-osobowej za pomocą różnorodnych ćwiczeń. Zależy nam na Państwa aktywnym udziale w szkoleniu i na tym, aby uzyskali Państwo wiedzę, którą będzie można w praktyce zastosować w codziennej pracy.

WYKŁADOWCY

Wieloletni, doświadczeni współpracownicy naszej firmy posiadający certyfikat wydany przez firmę ABC PRO, który uprawnia do przeprowadzania szkoleń dotyczących obsługi edytorów aktów prawnych.

ORGANIZATOR

Centrum Wspierania Administracji, ul. Metalowa 3, 60-118 Poznań, tel. 61 661 32 42, fax. 61 614 71 27, e-mail: szkolenia@cwa.pl

* W przypadku, gdy udział uczestnika będzie opłacany ze środków publicznych, koszt szkolenia jest zwolniony z VAT (zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). W innym wypadku, do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Faktury otrzymają Państwo podczas szkolenia lub po jego zakończeniu.

Nadchodzi czas pracy nad uchwałą budżetową na 2020 i jej opublikowaniem w Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych. Na warsztatach pokażemy m.in.jak wyeksportować uchwałę budżetową z systemu Besti@ i umieścić ją w Legislatorze. Omówimy również sposoby formatowania tekstu i tabel.

Zajęcia prowadzone będą w grupie maksymalnie 12-osobowej przy stanowiskach komputerowych.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan warsztatów:

Program Szkolenia

Podstawowa praca w edytorze

 1. Aspekty prawne
 2. Omówienie interfejsu aplikacji
  • ekran startowy aplikacji
  • rozmieszczenie głównych przycisków i modułów
 3. Tworzenie prostego aktu:
  • wprowadzanie treści bezpośrednio w aplikacji
  • import treści z innych formatów np. .docx.
 4. Podpis i blokada dokumentu
  • blokowanie gotowego aktu
  • składanie podpisu elektronicznego
 5. Podstawowe zasady formatowania
  • formatowanie tekstu (podział wiersza, nowy akapit, spacja nierozdzielająca)
  • puste strony po podpisie i załącznikach
  • formatowanie tabel, zmiana orientacji stron

Tworzenie aktów prawnych

 1. Uchwała budżetowa oraz jej zmiany
  • dodawanie oraz edycja tabel w załącznikach
  • dostosowanie rozmiaru tabeli do strony
  • import treści z plików .xls
  • dodawanie załączników binarnych (PDF)
  • Finanse Publiczne – dedykowany dodatek pozwalający na import aktów z systemu Besti@
 2. Plany zagospodarowania przestrzennego
  • treść aktu (opisy obszarów)
  • mapy i inne pliki graficzne w załączniku
  • zmiana rozmiaru strony
 3. Porozumienia i aneksy
  • niestandardowa metryka dokumentu (strony porozumienia / umowy)
  • składanie podpisu elektronicznego (wielopodpis, podpis z wyłączeniem daty i numeru)
 4. Formularze i deklaracje w załącznikach

Baza Aktów Własnych (BAW)

 1. Prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego (obowiązek ustawowy)
  • zbiór aktów prawa miejscowego oraz inne dowolne zbiory dostępne dla mieszkańców z poziomu BIP
  • zbiory publiczne / prywatne, uprawnienia do dokumentów, widok sesji / kadencji, hasła skorowidza
 2. Indeksacja podstaw prawnych
  • obserwatorium zmian prawa – niezwłoczna informacja o zmianie przepisów na podstawie, których wydano akty własne (na poziomie konkretnego przepisu)
 3. Integracja z Dziennikiem Urzędowym Województwa
  • automatyczna aktualizacja statusu aktu po publikacji w Dz. Urz. Województwa

Akty zmieniające i Obwieszczenie z tekstem jednolitym

 1. Tworzenie aktu zmieniającego
  • kreator aktów zmieniających
  • dodawanie zmian, uchyleń i nowych elementów do aktu
  • publikacja aktu w Bazie Aktów Własnych
 2. Obwieszczenie z tekstem jednolitym
  • kreator obwieszczeń z tekstem jednolitym
  • utworzenie obwieszczenia z t.j. dla przygotowanego wcześniej aktu zmieniającego

Wewnętrzne opiniowanie aktów prawnych

 1. Moduł Proces
  • praca w trybie bezpiecznego śledzenia zmian
  • szczegółowe raporty z procesu (kto, kiedy i jakie zmiany wprowadził / odrzucił wraz z uzasadnieniem)
 2. Konsultacje on-line aktów prawnych
  • konsultacje zamknięte (wewnątrz-urzędowe lub z jednostkami organizacyjnymi)
  • konsultacje otwarte (z mieszańcami)

* W przypadku, gdy udział uczestnika będzie opłacany ze środków publicznych, koszt szkolenia jest zwolniony z VAT (zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). W innym wypadku, do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Zgłoszenia uczestnictwa przesyłane są za pośrednictwem portalu rejestracyjnego: www.edukacja.cwa.pl