O Firmie

O ABC PRO |

Profil firmy

 

Ryszard Adam Grytner, Prezes Zarządu ABC PRO Sp. z o.o.

 

Firma ABC PRO Sp. z o.o. działa na polskim rynku informatycznym od 2009 r.

Od 1 maja 2011 r. przejęła działalność firmy Administration & Business Consulting działającej na rynku od 2002 r.

Początkowo jako A&BC zajmowaliśmy się tworzeniem systemów Biuletynu Informacji Publicznej. Kolejnym przedmiotem naszego zainteresowania były systemy zarządzania dokumentami, elektroniczne formularze, elektroniczne skrzynki podawcze, słowem wszystko, co wiąże się z „e-Urzędem”.

Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoliły nam następnie na zajęcie się jeszcze trudniejszą grupą zagadnień związanych z elektronicznym dokumentem strukturalnym i podpisem cyfrowym.

Od 2006 r. prowadzimy nieustanne prace nad systemami do szeroko rozumianej „elektronizacji prawa”. Nasze produkty umożliwiają edycję, publikację oraz zarządzanie zbiorami aktów prawnych w postaci elektronicznej. Jako jedyni dysponujemy pełną gamą produktów w tym zakresie.

Nasze aplikacje tworzymy w oparciu o aktualne wymogi prawne oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu informatyki i administracji publicznej. Znamy i rozumiemy problemy i wyzwania, jakie stoją przed współczesną administracją publiczną oraz potrzeby i oczekiwania Urzędów.

Dzięki bogatemu doświadczeniu wyniesionemu z pracy w administracji publicznej oraz bardzo zdolnemu, ambitnemu zespołowi młodych programistów, jesteśmy w stanie tworzyć nowatorskie rozwiązania. Najlepszym tego przykładem są takie nasze aplikacje i systemy jak Edytor Aktów Prawnych XML, Elektroniczne Dzienniki Urzędowe, Elektroniczne Zbiory Aktów Prawnych.

Od maja 2011 r. rozpoczęto sprzedaż systemu Legislator, łączącego w sobie całe dotychczasowe doświadczenie związane z tworzeniem i publikacją aktów prawnych w formacie XML.

 

Krzysztof Radzimski, Wiceprezes Zarządu ABC PRO Sp. z o.o.

 

Zamierzamy w dalszym ciągu zajmować się systemami do „elektronizacji prawa” – rozwijać i doskonalić już istniejące, jak również tworzyć nowe, których jeszcze nie ma, a są bardzo potrzebne.

Nawiązujemy również ścisłe kontakty z partnerami, z którymi wspólnie jesteśmy w stanie podjąć wyzwanie budowy systemów „nowej generacji” – takich, które będą w stanie rzeczywiście doprowadzić do realnego, odczuwalnego usprawnienia całej administracji publicznej. To między innymi w tym właśnie celu podjęliśmy ścisłą współpracę z Wydawnictwem C.H.Beck.

Jesteśmy otwarci na współdziałanie ze wszystkimi innymi firmami, które chcą współpracować na zasadach partnerskich i rozumieją, na czym polega, lub raczej na czym polegać powinna „informatyzacja administracji publicznej”.