ABC PRO
801 044 102

Partnerzy ABC PRO


Merytoryczne współdziałanie

Naszym zdaniem, dobry dostawca usług informatycznych musi oferować swoim Klientom coś więcej aniżeli samo oprogramowanie i systemy komputerowe. Nawet przeprowadzenie wdrożenia i szkoleń pracowników nie wyczerpuje długiej listy potrzeb i oczekiwań.

Dlatego w firmie ABC PRO ściśle współpracujemy z licznymi urzędami administracji publicznej, dla których świadczymy usługi. Znamy dobrze administrację publiczną, bo się z niej wywodzimy, ale równocześnie stale uczymy się od naszych Klientów. Obserwujemy ich pracę, przyglądamy się, w jaki sposób działają, dyskutujemy nad możliwością dalszych usprawnień.

Równocześnie ściśle współpracujemy z producentami oprogramowania, z którymi wspólnie projektujemy rozwiązania najlepiej dostosowane do potrzeb urzędów administracji publicznej.

ABC PRO, jako dostawca zintegrowanych usług informatycznych, gwarantuje swoim Klientom spełnienie wymogów i oczekiwań w zakresie informatyzacji urzędów. 

Partnerzy ABC PRO


 • Wydawnictwo C.H. Beck istnieje na rynku polskim od 1993 roku, wydając fachowe publikacje z zakresu prawa, podatków, ekonomii oraz literaturę obcojęzyczną.

  W 2002 roku powstał Wielomodułowy System Informacji Prawnej Legalis. Program został stworzony w oparciu o wieloletnie doświadczenie, bogate zasoby wiedzy i ofertę Wydawnictwa. Nowatorska struktura systemu sprawia, ze można go łatwo dopasować do potrzeb użytkownika. Klienci mogą wybierać właściwe dla siebie moduły komentarzowe, w zależności od dziedzin prawa, których wykładni poszukują. Osią systemu jest moduł Baza. Akty Prawne i Orzecznictwo, zawierający akty prawne z Dzienników ustaw, Monitorów Polskich i dzienników urzędowych, orzecznictwo sądów, wyjaśnienia urzędowe oraz wzory pism.

  Od października 2012 r. system Legalis jest zintegrowany z produktami ABC PRO. ABC PRO udostępnia specjalną wersję systemu Legalis dla jednostek samorządu terytorialnego.

 • Firma 4ASD w obecnej strukturze i formie prawnej funkcjonuje od początku 2014 roku. W swojej działalności realizuje zadania związane z kompleksową obsługą informatyczną jednostek sektora finansów publicznych i firm komercyjnych. W tym czasie zrealizowali kilkanaście projektów związanych z wdrożeniem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (eZD) dla sektora publicznego. Wykonali ponad 200 aplikacji e-Karty Usług (wzory i e-formularze) na e-PUAP. Kilkadziesiąt jednostek samorządu terytorialnego korzysta z rozwiązania e-Zarządzanie Instytucją (Kontrola Zarządcza). Bardzo dobrze został przyjęty projekt e-Instytucja oparty na e-Kartach Usług, platformie e-PUAP i programach dziedzinowych w administracji samorządowej.



 • Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o. w Lublinie jest najdłużej istniejącą firmą informatyczną w województwie lubelskim. Powstała w 1967 roku jako przedsiębiorstwo państwowe świadczące usługi przetwarzania danych na komputerach typu mainframe. Niedawno obchodziliśmy 40-sto lecie swojej działalności w branży usług informatycznych.

  W 1993 r. firma przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Od początku działalności wspieraliśmy rozwój informatyzacji naszego regionu, wdrażając od lat 70-tych własne rozwiązania w przedsiębiorstwach.

  Głównymi procesami realizowanymi w „ZETO” Sp. z o.o. w Lublinie jest outsourcing w zakresie przetwarzania danych informatycznych na komputerach typu mainframe z9 Buisness Class, a także kompleksowa obsługa informatyczna podmiotów z sektora administracji i biznesu

  ZETO Lublin, to liczący się dostawca systemów zarządzania dokumentami i szeregu innych aplikacji dziedzinowych dla administracji publicznej.

Powyższe firmy współpracują z ABC PRO na podstawie umowy o współdziałaniu. Prócz tego ABC PRO współpracuje z wieloma podmiotami na zasadach ogólnych.