ABC PRO
801 044 102

Praca w ABC PRO


Full Stack .NET / Angular / JS

Full Stack Developer .NET / Angular / JS

12000 - 15000 PLN / Month

In ABC PRO Co. We make state-of-art solutions for government and banking designed to create and publicize the Law. Our software is used over a 10.000 civil servant in Poland.

What we offer?

We offer the work with complex applications, both front-end and back-end, using latest technologies, active participation in process of analysing and making solutions. We are focused on a long-term cooperation offering a contrack with medicalcare and sports card, learning English during business hours and monthly incentives.

Who are we looking for ?

If you want join to us you will be a member of the team resposible for most important systems for government in the area of broadly understood Law Enforcement. We are looking for intelligent and responsible people ready to share their knowledge and being able to use the achievements of other team members.

In order to join our team and feel free in performing everydays task you will need abillity to program in C#, build .NET Core applications, use GIT code versioning system, knowledge of javascript Angular and AngularJs frameworks.

We are looking for people who want to be proud of the solutions they create for whom code testing is just as important as writing it. We expect performance issues to be important to you as the application itself.

Way of employment

Our basic offer is an employement contract for an indefinite period proceded by trial period. If you expect another form of employment we are open to discuss it.

Apply for this job » Questions »

When submitting the application, please add the following clause: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Full Stack Developer .NET / Angular / JS, ogłoszonego 1 sierpnia 2018 r. i prowadzonego przez firmę ABC PRO Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałam / zostałem poinformowana / poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. (pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)”

Programista .NET / JS

Elektronizacja Prawa
w Administracji i Biznesie

Programista .NET / JS

Wynagrodzenie 10-12 tyś netto

W ABC PRO Sp. z o.o. tworzymy najnowocześniejsze rozwiązania w administracji publicznej i bankowości dotyczące tworzenia i udostępniania prawa, z których korzystają dziesiątki tysięcy użytkowników w całej Polsce.

Co oferujemy?

Oferujemy pracę ze złożonymi aplikacjami zarówno front-end jak i back-end, używanie najnowszych technologii, aktywne uczestnictwo w procesie analizy i tworzenia nowych rozwiązań. Jesteśmy nastawieni na długoterminową współpracę, dlatego oferujemy umowę o pracę z kartą medyczną i sportową, naukę języka angielskiego w godzinach pracy oraz comiesięczne premie.

Kogo poszukujemy?

Dołączając do nas będziesz członkiem zespołu odpowiedzialnego za najważniejsze systemy dla administracji publicznej w obszarze szeroko pojętej elektronizacji prawa. Szukamy inteligentnych i odpowiedzialnych osób, gotowych dzielić się swoją wiedzą i umiejących korzystać z dorobku innych członków zespołu.

By móc dołączyć do naszego zespołu i czuć się pewnie i swobodnie w wykonywaniu codziennych zadań, wymagana będzie umiejętność programowania w jezyku C#, budowaniu aplikacji .NET Core, posługiwaniu się systemem wersjonowania kodu GIT, znajomość bibliotek javascript Angular i AngularJS.

Szukamy osób, które chcą być dumne z tworzonych rozwiązań, dla których testowanie kodu jest równie ważne co jego pisanie – zarówno w warstwie back-end jak i front-end. Oczekujemy, że kwestie wydajności będą dla Ciebie równie ważne co sama funkcjonalność aplikacji.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Rekrutacja jest dwustopniowa. Najpierw spotykamy się z Tobą w sali konferencyjnej, gdzie będzie na Ciebie czekał komputer z zainstalowanymi narzędziami. W trakcie rozmowy pokażesz nam jak tworzysz podstawowe elementy w back-end i front-end w oparciu o przygotowane przez nas zadania testowe. Ustalimy Twoje wymagania oraz oczekiwania finansowe.

Kolejne spotkanie odbędzie się w biurze zarządu gdzie będziesz mógł omówić z kierownictwem firmy swoją współpracę z nami, a zarząd będzie mógł Cię lepiej poznać.

Sposób zatrudnienia

Naszą podstawową ofertą jest umowa o pracę na czas nieokreślony poprzedzona okresem próbnym. Jeżeli oczekujesz innej formy zatrudnienia to jesteśmy na nią otwarci.

Aplikuj » Wyślij zapytanie »

Aplikując prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Programista .NET / JS, ogłoszonego 1 sierpnia 2018 r. i prowadzonego przez firmę ABC PRO Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałam / zostałem poinformowana / poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. (pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)”