Szkolenia Online EAP XML Legislator

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom użytkowników naszych aplikacji rozbudowujemy ofertę szkoleniową o warsztaty online z obsługi Edytora Aktów Prawnych XML Legislator oraz Bazy Aktów Własnych. Uczestnicy szkolenia poznają zaawansowane aspekty pracy w Legislatorze, które pozwolą im na swobodną pracę nad przygotowaniem wszelkiego rodzaju aktów prawnych, możliwości w zakresie szybkiego udostępnienia uchwalonych / podpisanych aktów w BIP przy pomocy Bazy Aktów Własnych, jak również automatyczne uzyskiwanie tekstów ujednoliconych (na każdą zmianę aktu) oraz generowanie obwieszczeń z tekstem jednolitym. Podczas szkolenia omówione zostaną także możliwości pracy grupowej nad dokumentem (praca w trybie śledzenia zmian) dostępne w module Legislator Proces.

Jak to działa?

Szkolenie realizowane w oparciu o połączenie internetowe można odbyć podczas pracy zdalnej z domu lub w siedzibie urzędu. W trakcie wydarzenia uczestnik widzi prelegenta, ekran jego komputera oraz może na bieżąco zadawać pytania do omawianych aktualnie zagadnień. Podczas prezentowania zasad działania aplikacji bazujemy na przykładowych dokumentach (Uchwały, Zarządzenia, Porozumienia itp.), dzięki czemu otrzymana wiedza pozwoli na bezproblemowe rozpoczęcie pracy w aplikacji dla nowych, jaki i wcześniejszych użytkowników Legislatora. Po zakończeniu części prelekcyjnej możecie Państwo udostępnić prowadzącemu wgląd do pulpitu własnego komputera w celu omówienia zagadnień na swoich dokumentach.

Szkolenie Online to:

 • Szkolenie realizowane przez Internet dostępne podczas pracy zdalnej z domu lub w miejscu pracy
 • Kontakt audiowizualny z prowadzącym
 • Wiedza z zakresu zaawansowanej obsługi Legislatora
 • Możliwość udostępniania prowadzącemu wglądu do pulpitu własnego komputera
 • Konkretne odpowiedzi na Państwa pytania
 • 5 godzin praktycznej wiedzy potrzebnej w Państwa pracy

Wymagania

 • Dostęp do Internetu
 • EAP Legislator zainstalowany na stanowisku roboczym
 • Instalacja bezpłatnej aplikacji do wideokonferencji
 • Mikrofon i słuchawki (dla osób nieposiadających mikrofonu możliwość zadawana pytań w formie tekstowej poprzez moduł czatu aplikacji Zoom)
 • Kamera (nie jest wymagana)

Po rejestracji na szkolenie, uczestnik otrzymuje wiadomość email ze szczegółowym harmonogramem szkolenia oraz instrukcją instalacji aplikacji do wideokonferencji Zoom. Dodatkowo na dzień przed szkoleniem kontaktujemy się z uczestnikami w celu pomocy z instalacją aplikacji i przetestowania jakości połączenia.

Maksymalna liczba uczestników szkolenia: 10

Po szkoleniu otrzymacie Państwo certyfikat jego ukończenia oraz materiały szkoleniowe omawiane w trakcie spotkania.

Szczegółowy harmonogram szkolenia

Czas trwania szkolenia: (10:00 - 15:00)

Podstawy legislatora: (10:00 - 11:00)

 1. Aspekty prawne
 2. Omówienie interfejsu aplikacji:
  • ekran startowy aplikacji
  • rozmieszczenie głównych przycisków i modułów
 3. Tworzenie prostego aktu:
  • wprowadzanie treści bezpośrednio w aplikacji
  • import treści z innych formatów np. .docx.
  • asystent legislatora (sprawdzanie podstawy prawnej, akty podobne)
 4. Podpis i blokada dokumentu:
  • blokowanie gotowego aktu
  • składanie podpisu elektronicznego
 5. Podstawowe zasady formatowania
  • formatowanie tekstu (podział wiersza, nowy akapit, spacja nierozdzielająca)
  • puste strony po podpisie i załącznikach

Podstawy legislatora: (11:00 - 11:15)

Podstawy legislatora: (11:15 - 12:15)

 1. Uchwała budżetowa oraz jej zmiany:
  • dodawanie oraz edycja tabel w załącznikach
  • formatowanie tabel, zmiana orientacji stron
  • dostosowanie rozmiaru tabeli do strony
  • import treści z plików .xls
  • dodawanie załączników binarnych (PDF)
 2. Plany zagospodarowania przestrzennego
  • mapy i inne pliki graficzne w załączniku
  • zmiana rozmiaru strony
 3. Formularze i deklaracje w załącznikach
 4. Porozumienia i aneksy
  • niestandardowa metryka dokumentu (strony porozumienia / umowy)
  • składanie podpisu elektronicznego (wielopodpis, podpis z wyłączeniem daty i numeru)

Przerwa: (12:15 - 12:30)

Baza Aktów Własnych oraz przekazywanie aktów do Woj. Dz. Urz.: (12:30 - 13:15)

 1. Baza Aktów Własnych
  • automatyczne uzyskiwanie tekstów ujednoliconych oraz generowanie obwieszczeń z tekstem jednolitym
  • prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego (obowiązek ustawowy)
 2. Moduł Urzędowej Poczty Elektronicznej
  • publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa
  • korespondencja z organami Nadzoru Wojewody i Regionalną Izbą Obrachunkową

Legislator Proces (13:15 - 13:45)

 1. sekwencyjna praca w bezpiecznym trybie śledzenia zmian
 2. akceptacja / odrzucenie propozycji i generowanie nowej wersji dokumentu
 3. szczegółowe raporty z trybu śledzenia

Przerwa (13:45 - 14:00)

Pytania ze strony Uczestników szkolenia (14:00 – 15:00)

Uczestnicy mogą zadawać pytania przy użyciu mikrofonów lub w formie tekstowej przez moduł czatu. Dodatkowo macie Państwo możliwość udostępnienia swojego pulpitu i omówienia z prowadzącym przykładu swojego dokumentu.

Uczestnictwo można zgłaszać za pomocą portalu szkolenia.abcpro.pl lub

 • pocztą elektroniczną na adres biuro@abcpro.pl
 • faksem na numer: (022) 379 09 09

Koszt szkolenia dla jednej osoby 300 zł netto + 23% VAT